ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ขอเชิญร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เชิงคุณภาพ ประจำปี 2560
รายละเอียด
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอเชิญร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 โดยสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดภายใน 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ หรือดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่เว็บ http://www.parliament.go.th/innovation
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
16 มี.ค. 2560