ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
คู่มือการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)
รายละเอียด
คู่มือการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) เพื่อจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณะเพื่อทุกคน โดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
16 ก.พ. 2560