ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
รายละเอียด
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ และ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 ทดแทนอัตราว่างจำนวน 22 อัตรา แยกเป็นชาย 18 อัตรา และหญิง 4 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
29 พ.ย. 2559