ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
อบต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ ประกาศการหารือคุณวุฒิผู้สอบคัดเลือกฯ
รายละเอียด
อบต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ ประกาศการหารือคุณวุฒิผู้สอบคัดเลือกพนักงานตำบลสายงานผู้ปฏิบัติสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 และ ระดับ 2 เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
เอกสารแนบ
ประกาศหารือ
ประกาศเมื่อ
03 เม.ย. 2555