ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดอันดับเมือง/ประเทศ
รายละเอียด
หลักเกณฑ์การจัดอันดับเมือง/ประเทศ และแจงแจงเป็นรายตัวชี้วัดที่ใช้ในการวิเคราะห์การจัดอันดับที่สำคัญสำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการทำแผนพัฒนา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
20 ก.ย. 2559