ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
รายละเอียด
งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันที่ 9 เมษายน 2555 เวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดที่ http://www.princessbejaratana.com/th/index.php
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
26 มี.ค. 2555