ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
รับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 84
รายละเอียด
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ รุ่นที่ 84 จำนวน 31 แผนก ระหว่างเดือน เมษายน 2559 - กันยายน 2559 (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2559) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044 612 934 ต่อ 401-404 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
24 ก.พ. 2559