ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สวทช 2559
รายละเอียด
เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สวทช 2559 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/nac2016/
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
10 ก.พ. 2559