ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
การบูรณาการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียด
นายคณิต เอี่ยมระหงส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมเสวนาการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น ณ ศาลาประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์ ในหัวข้อจะทำอย่างไรให้สตรีมีคุณสมบัติครบถ้วน ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฯให้มากที่สุด ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๔๕ คน ประกอบด้วย นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ผอ.กศน.อำเภอ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ และพัฒนากรทุกท่าน จากทุกอำเภอและผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์/สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/ผู้แทนจากทุกๆกระทรวงเป็นวิทยากร โดยนางวิไลวรรณ ไกรโสดา พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ นางไพรวรรณ พลวัน พมจ.จังหวัดบุรีรัมย์และสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตัวกลางหลักในการจัดประชุมดังกล่าว
ดูภาพกิจกรรมที่ http://www.buriram.go.th/gallery3
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
14 มี.ค. 2555