ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
สนง.พัฒนาชุมชนบร.จำหน่ายเสื้อมหัศจรรย์พนมรุ้ง
รายละเอียด
ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2555 วันที่ 2-7 เม.ย. 55 สำนักงานพัฒนาชุมชนได้จัดทำเสื้อมหัศจรรย์พนมรุ้งจำหน่ายแก่ภาครัฐเอกชนผู้สนใจทั่วไป ซึ่งสามารถสั่งจองได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-611090 รายละเอียดเสื้อและใบสั่งจองดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
รายละเอียดเสื้อ
ประกาศเมื่อ
02 มี.ค. 2555