ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
อบต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ (เพิ่มเติม)
รายละเอียด
อบต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2 เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มระดับ 3 (เพิ่มเติม) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศผลสอบเพิ่มเติม
ประกาศเมื่อ
30 ม.ค. 2555