เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิก  
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัด
ดาวน์โหลดข้อมูลทั่วไปจังหวัด 
บทสรุปผู้บริหาร 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ผู้บริหาร/โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
 ดาวน์โหลดทำเนียบส่วนราชการ 
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์
แผนที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ
ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน
ท่องเที่ยวบุรีรัมย์
 สถานที่ท่องเที่ยว
 การเดินทาง
 สถานที่พัก
 ร้านอาหาร
 ร้านอาหารมาตรฐานสาธารณสุขบุรีรัมย์
 ร้านขายของฝากของที่ระลึก
 เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:

Password:

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ
สรุปข่าวการประชุม ครม
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

อำเภอเมือง
วนอุทยานเขากระโดง
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1
อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง
วัดเขาพระอังคาร

อำเภอประโคนชัย
ปราสาทเมืองต่ำ

อำเภอบ้านกรวด
ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบ้านกรวด
แหล่งเตาเผาโบราณ
เขื่อนห้วยเมฆา
ช่องโอบก
แหล่งหินตัด

อำเภอโนนดินแดง
อนุสาวรีย์เราสู้
เขื่อนลำนางรอง

อำเภอนาโพธิ์
หมู่บ้านทอผ้าไหมอำเภอนาโพธิ์

อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
ปรางค์กู่สวนแตง
กู่ฤาษี

อำเภอพุทไธสง
พระเจ้าใหญ่วัดหงส์

อำเภอละหานทราย
อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย


หมู่บ้านทอผ้าไหมอำเภอนาโพธิ์ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ปรางค์กู่สวนแตง พระเจ้าใหญ่วัดหงส์ เขื่อนลำนางรอง ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ วัดเขาพระอังคาร อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 มหกรรมว่าวอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ งานประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดบุรีรัมย์ แหล่งเตาเผาโบราณจังหวัดบุรีรัมย์ แหล่งหินตัดจังหวัดบุรีรัมย์ อนุสาวรีย์เราสู้จังหวัดบุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำทุ่งแหลมจังหวัดบุรีรัมย์ เขื่อนห้วยเมฆา วนอุทยานเขากระโดง ?????????????? ช่องโอบก ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบ้านกรวด กู่ฤาษี อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย