เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิก  
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัด
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ผู้บริหาร/โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
 Downloadทำเนียบส่วนราชการ update 28 พ.ค. 57 
ดาวน์โหลดบรรยายสรุปจังหวัด 
ที่ตั้งอาณาเขต
 ลักษณะภูมิประเทศ
เขตการปกครอง/ประชากร
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน
ท่องเที่ยวบุรีรัมย์
 สถานที่ท่องเที่ยว
 การเดินทาง
 สถานที่พัก
 ร้านอาหาร
 ร้านอาหารมาตรฐานสาธารณสุขบุรีรัมย์
 ร้านขายของฝากของที่ระลึก
 เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:

Password:

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ
สรุปข่าวการประชุม ครม
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์[ เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ดาวน์โหลด

· เรื่องทั่วไป 
เรื่องทั่วไปในจังหวัด


    · เอกสารอบรม/สัมมนา 
· เทศบาลนาโพธิ์ 
ข้อมูลการประกาศรับสมัครสอบ
    · สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
ข่าวสาร หน่วยงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารฝ่ายอำนวยการ
· ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย(POC) 
    · กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
· กฎหมาย/ระเบียบ 
กฏหมายพระราชกฤษฏีกาพระราชบัญญัติ
    · ข่าวสมัครงาน 
ประกาศข่าวรับสมัครงาน
· บรรยายพิเศษ 
นโยบายและการดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย
    · ผลการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
ผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์


· พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
    
ขณะนี้มีทั้งหมด 64 ดาวน์โหลด และ 20 ประเภท ในฐานข้อมูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายเสรี   ศรีหะไตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายเฉลิมพล พลวัน

นายวิทยา จันทร์ฉลอง

นายทำนอง ศรีเมือง
สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัด


Facebook
ค้นหาข้อมูล

ค้นหาใน Google.go.th
ค้นหาใน เว็บไซต์บุรีรัมย์
พยากรณ์อากาศวันนี้


ลิงค์น่าสนใจ
วารสารไทยคู่ฟ้า
เว็บมหกรรม 7 ปี สายรักแห่งครอบครัว
เว็บมหกรรม 7 ปี สายรักแห่งครอบครัว
เว็บท่าสำหรับคนพิการส่งเสริมคนพิการให้เข้าถึงทุกข้อมูลเพื่อความเท่าเทียมกันในสังคม
http://www.lawamendment.go.t
รูปแบนเนอร์ธนบัตร