เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิก  
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัด
ดาวน์โหลดข้อมูลทั่วไปจังหวัด 
บทสรุปผู้บริหาร 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ผู้บริหาร/โครงสร้างองค์กร
 ดาวน์โหลดทำเนียบส่วนราชการ 
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์
แผนที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน
ท่องเที่ยวบุรีรัมย์
 สถานที่ท่องเที่ยว
 การเดินทาง
 สถานที่พัก
 ร้านอาหาร
 ร้านอาหารมาตรฐานสาธารณสุขบุรีรัมย์
 ร้านขายของฝากของที่ระลึก
 เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
ข้อมูลด้านการพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ /กลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดบุรีรัมย์ 
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดบุรีรัมย์ 
สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:

Password:

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ
สรุปข่าวการประชุม ครม
กระบวนอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์[ เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ดาวน์โหลด

· เรื่องทั่วไป 
เรื่องทั่วไปในจังหวัด


    · เอกสารอบรม/สัมมนา 
· เทศบาลนาโพธิ์ 
ข้อมูลการประกาศรับสมัครสอบ
    · สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
ข่าวสาร หน่วยงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารฝ่ายอำนวยการ
· ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย(POC) 
    · กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
· กฎหมาย/ระเบียบ 
กฏหมายพระราชกฤษฏีกาพระราชบัญญัติ
    · ข่าวสมัครงาน 
ประกาศข่าวรับสมัครงาน
· บรรยายพิเศษ 
นโยบายและการดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย
    · ผลการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
ผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์


· พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
    
ขณะนี้มีทั้งหมด 64 ดาวน์โหลด และ 20 ประเภท ในฐานข้อมูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายธีรวัฒน์   วุฒิคุณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์

นายกฤษฎา แก้วสองเมือง

นายพิจิตร บุญทัน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์
Facebook
ค้นหาข้อมูล

ค้นหาใน Google.go.th
ค้นหาใน เว็บไซต์บุรีรัมย์
e-learning
เลือก e-Learning
ลิงค์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
วารสารไทยคู่ฟ้า
เว็บมหกรรม 7 ปี สายรักแห่งครอบครัว
เว็บมหกรรม 7 ปี สายรักแห่งครอบครัว
รูปแบนเนอร์ธนบัตร