เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิก  
ข้อมูลพื้นฐาน/การบริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน
ท่องเที่ยวบุรีรัมย์
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลด้านการพัฒนาจังหวัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:

Password:

ลิงค์หน่วยงานต่างๆสรุปข่าวการประชุม ครม
กระบวนอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 

 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์


ส่วนราชการ
รายการคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์3. สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
4. สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
5. ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
6. เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
7. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
8. สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
9. สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
10. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
11. สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
12. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
13. สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
14. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
15. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
16. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

สงวนลิขสิทธิ์โดย © Buriram Thailand :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์ :: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2019-06-27 (229 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©