เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิก  
ข้อมูลพื้นฐาน/การบริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน
ท่องเที่ยวบุรีรัมย์
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลด้านการพัฒนาจังหวัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:

Password:

ลิงค์หน่วยงานต่างๆสรุปข่าวการประชุม ครม
กระบวนอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 

 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
การติดตามประเมินผล/รายงานผลการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์

   ระบบติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มจังหวัด
รายงานผลการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์
   ผลการปฏิบัติราชการปี60 รอบ12เดือน
   ผลการปฏิบัติราชการปี59 รอบ12เดือน
   ผลการปฏิบัติราชการปี58 รอบ12เดือน
   ผลการปฏิบัติราชการปี57 รอบ12เดือน
   ผลการปฏิบัติราชการปี56 รอบ12เดือน
   ผลการปฏิบัติราชการปี55 รอบ12เดือน
   ผลการปฏิบัติราชการปี54 รอบ12เดือน
   ผลการปฏิบัติราชการปี53 รอบ12เดือน
   ผลการปฏิบัติราชการปี52 รอบ12เดือน
   ผลการปฏิบัติราชการปี51 รอบ12เดือน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ประเมินตนเอง) 

    การประเมินผลการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2556 
       - รอบ 12 เดือน ปี 2556 
       - รอบ 6 เดือน ปี 2556 
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2555
       - รอบ 12 เดือน ปี 2555
       - รอบ 6 เดือน ปี 2555
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2554
       - รอบ 12 เดือน ปี 2554
       - รอบ 6 เดือน ปี 2554
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2553
       - รอบ 12 เดือน ปี 2553
       - รอบ 6 เดือน ปี 2553
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2552 
       - รอบ 12 เดือน ปี 2552
       - รอบ 6 เดือน ปี 2552

สงวนลิขสิทธิ์โดย © Buriram Thailand :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์ :: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2018-05-13 (1132 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©