เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิก  
ข้อมูลพื้นฐาน/การบริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน
ท่องเที่ยวบุรีรัมย์
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลด้านการพัฒนาจังหวัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:

Password:

ลิงค์หน่วยงานต่างๆสรุปข่าวการประชุม ครม
กระบวนอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 

 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดบุรีรัมย์

บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์
   บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2561
   บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2560
   บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2559
   บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2558
   บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2557
   บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2556
   บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2555
   บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2554
   บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2553
คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์/การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   การประเมินผลส่วนราชกาารตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   การประเมินผลส่วนราชกาารตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2559
   คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2558
   คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2557
   คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2556
   คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2555
   คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2554
   คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2553
   คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2552
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์(KPI Template)
   รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์(KPI Template) ประจำปี 2556
   รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์(KPI Template) ประจำปี 2555
   รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์(KPI Template) ประจำปี 2554
   รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์(KPI Template) ประจำปี 2553
   รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์(KPI Template) ประจำปี 2552

สงวนลิขสิทธิ์โดย © Buriram Thailand :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์ :: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2018-05-13 (1276 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©