เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิก  
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัด
ดาวน์โหลดข้อมูลทั่วไปจังหวัด 
บทสรุปผู้บริหาร 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ผู้บริหาร/โครงสร้างองค์กร
 ดาวน์โหลดทำเนียบส่วนราชการ 
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์
แผนที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน
ท่องเที่ยวบุรีรัมย์
 สถานที่ท่องเที่ยว
 การเดินทาง
 สถานที่พัก
 ร้านอาหาร
 ร้านอาหารมาตรฐานสาธารณสุขบุรีรัมย์
 ร้านขายของฝากของที่ระลึก
 เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
ข้อมูลด้านการพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ /กลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดบุรีรัมย์ 
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดบุรีรัมย์ 
สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:

Password:

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ
สรุปข่าวการประชุม ครม
กระบวนอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 

 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ /กลุ่มจังหวัด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการปี 55
powerpoit_การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์
แบบฟอร์มจัดทำเอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการปี2553
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2552
สรุปโครงการจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณ2552
แผนปฏิบัติการจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2552
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 4 ปี (ปี 2553-2556)
แผนปฏิบัติการจังหวัดบุรีรัมย์ 4 ปี (ปี 2552-2555)
PowerPointแผนพัฒนาจังหวัดและแบบฟอร์มปี2553 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 
รายงานการใช้งบประมาณยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2551 
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2552 ไตรมาสที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2552 ไตรมาสที่ 2

สงวนลิขสิทธิ์โดย © Buriram Thailand :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์ :: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2018-05-13 (1204 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©