เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิก  
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัด
ดาวน์โหลดข้อมูลทั่วไปจังหวัด 
บทสรุปผู้บริหาร 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ผู้บริหาร/โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
 ดาวน์โหลดทำเนียบส่วนราชการ 
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์
แผนที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ
ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน
ท่องเที่ยวบุรีรัมย์
 สถานที่ท่องเที่ยว
 การเดินทาง
 สถานที่พัก
 ร้านอาหาร
 ร้านอาหารมาตรฐานสาธารณสุขบุรีรัมย์
 ร้านขายของฝากของที่ระลึก
 เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
ข้อมูลด้านการพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ /กลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดบุรีรัมย์ 
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดบุรีรัมย์ 
สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:

Password:

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ
สรุปข่าวการประชุม ครม
กระบวนอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล)


นายอนุสรณ์   แก้วกังวาล 

ผู้ว่าราชการจังหว้ดบุรีรัมย์


ประวัติการรับราชการ
ชื่อ-สกุล นายอนุสรณ์   แก้วกังวาล
วัน เดือน ปี เกิด 10 กันยายน 2501
ประวัติการศึกษา/การอบรม  
  - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการวางแผนสังคม) สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก)
  - นายอำเภอรุ่นที่ 47
  - นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 47
  - United Nations Emergency Response Awareness Course (ประเทศเยอรมนี)
  - United Nations Civil Military Coordination Course (ประเทศฟิลิปปินส์)
  - Incident Commander For Hazardous Emergency Responses (องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม USA )
  - Fire and Rescues Academy (ประเทศสิงคโปร์)
  - Disaster Emergency Response (ประเทศออสเตรเลีย)
  - ASEAN Disaster Emergency Response Simulation Exercise Design (ประเทศสิงคโปร์)
  - Disaster Management Administration at Earth System Science (JICA ประเทศญี่ปุ่น)
  - Flood Disaster Management (JICA ประเทศญี่ปุ่น)
  - Disaster Risk Reduction based Community (ประเทศอินเดีย)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ - ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ประวัติการดำรงตำแหน่ง  
  - หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
  - หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  - ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
  - รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 ตุลาคม 2558 : - ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
1 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน: - ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

สงวนลิขสิทธิ์โดย © Buriram Thailand :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์ :: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2016-09-30 (13884 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©