เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิก  
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัด
ดาวน์โหลดข้อมูลทั่วไปจังหวัด 
บทสรุปผู้บริหาร 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ผู้บริหาร/โครงสร้างองค์กร
 ดาวน์โหลดทำเนียบส่วนราชการ 
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์
แผนที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน
ท่องเที่ยวบุรีรัมย์
 สถานที่ท่องเที่ยว
 การเดินทาง
 สถานที่พัก
 ร้านอาหาร
 ร้านอาหารมาตรฐานสาธารณสุขบุรีรัมย์
 ร้านขายของฝากของที่ระลึก
 เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
ข้อมูลด้านการพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ /กลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดบุรีรัมย์ 
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดบุรีรัมย์ 
สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:

Password:

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ
สรุปข่าวการประชุม ครม
กระบวนอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข้อมูลส่งเสริมการลงทุนจังหวัดบุรีรัมย์


    ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด

       ข้อมูลจังหวัด
       วิสัยทัศน์/พันธกิจ
       ผู้บริหาร/โครงสร้างองค์กร
       ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
       ที่ตั้งอาณาเขต
       ลักษณะภูมิประเทศ
       เขตการปกครอง/ประชากร
       แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์

    ราคาประเมินที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
    ราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ www.treasury.go.th


    ไฟฟ้า
    ประปา
    โทรศัพท์
    แผนที่โครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์
    การคมนาคมของจังหวัด
       ตารางเส้นทางสายการบินจังหวัดบุรีรัมย์
       ตารางการเดินรถไฟ
       ตารางการเดินรถยนต์    พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด


    สถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์


    การลงทุนด้านอุตสาหกรรม
    การพาณิชย์และการบริการ
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจ.บุรีรัมย์ปี2558-2561

สงวนลิขสิทธิ์โดย © Buriram Thailand :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์ :: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-03-22 (10448 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©