เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิก  
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัด
ดาวน์โหลดข้อมูลทั่วไปจังหวัด 
บทสรุปผู้บริหาร 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ผู้บริหาร/โครงสร้างองค์กร
 ดาวน์โหลดทำเนียบส่วนราชการ 
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์
แผนที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน
ท่องเที่ยวบุรีรัมย์
 สถานที่ท่องเที่ยว
 การเดินทาง
 สถานที่พัก
 ร้านอาหาร
 ร้านอาหารมาตรฐานสาธารณสุขบุรีรัมย์
 ร้านขายของฝากของที่ระลึก
 เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
ข้อมูลด้านการพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ /กลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดบุรีรัมย์ 
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดบุรีรัมย์ 
สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:

Password:

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ
สรุปข่าวการประชุม ครม
กระบวนอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กรกฎาคม 2556)


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (มิถุนายน 2556)


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พฤษภาคม 2556)


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (เมษายน 2556)


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (มีนาคม 2556)


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กุมภาพันธ์ 2556)


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (มกราคม 2556)


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ธันวาคม 2555)


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พฤศจิกายน 2555)


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ตุลาคม 2555)


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กันยายน 2555)


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (สิงหาคม 2555)


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กรกฎาคม 2555)


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (มิถุนายน 2555)


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พฤษภาคม 2555)


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (เมษายน 2555)


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (มีนาคม 2555)


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กุมภาพันธ์ 2555)


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (มกราคม 2555)


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ตุลาคม - ธันวาคม 2554) (35 MB)


สงวนลิขสิทธิ์โดย © Buriram Thailand :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์ :: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-02-03 (3739 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©