เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิก  
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัด
ดาวน์โหลดข้อมูลทั่วไปจังหวัด 
บทสรุปผู้บริหาร 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ผู้บริหาร/โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
 ดาวน์โหลดทำเนียบส่วนราชการ 
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์
แผนที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ
ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน
ท่องเที่ยวบุรีรัมย์
 สถานที่ท่องเที่ยว
 การเดินทาง
 สถานที่พัก
 ร้านอาหาร
 ร้านอาหารมาตรฐานสาธารณสุขบุรีรัมย์
 ร้านขายของฝากของที่ระลึก
 เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:

Password:

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ
สรุปข่าวการประชุม ครม
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานเป็นรายปีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ คลิ๊ก !!
แบบฟอร์มการขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 ล้าน คลิ๊ก !!
แบบฟอร์มการขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 ล้าน คลิ๊ก !!

แบบฟอร์มการรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทั้งกรณีเกินแสนและไม่เกินแสน คกก.มท.03 (รายงานภายหลังจากที่มีการจัดซื้อแล้ว) คลิ๊ก !!

คำสั่ง/แนวทาง/เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงมหาดไทย

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง กรณีมูลค่าไม่เกิน 1 แสนบาท) (นส.บร.0017.2/ว4794 ลว. 12 ต.ค. 59) คลิ๊ก!!
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ (นส.บร.0017.1/ว16645 ลว. 8 ก.ย. 57) คลิ๊ก!!
แนวทางการพิจารณาในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดของคณะกรรมการฯ คลิ๊ก!!
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด คลิ๊ก!!

ผังขั้นตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ คลิ๊ก!!
คุรุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม งบประมาณปี 2560 (ประกาศ ณ 21 เมษายน 2560) คลิ๊ก !!

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกระทรวง ICT งบประมาณ 2554 (ประกาศ ณ 11 พฤษภาคม 2554) คลิ๊ก !!รายงานการประชุมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2560

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่่อวันที่ 19 มกราคม 2560 คลิ๊ก

รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2559

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 คลิ๊ก

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2559 ประชุมเมื่่อวันที่ 22 กันยายน 2559 คลิ๊ก

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2559 ประชุมเมื่่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 คลิ๊ก

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2559 ประชุมเมื่่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 คลิ๊ก

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 คลิ๊ก

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คลิ๊ก

รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2558

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2558 ประชุมเมื่่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 คลิ๊ก

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2558 ประชุมเมื่่อวันที่ 9 กันยายน 2558 คลิ๊ก

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558 ประชุมเมื่่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 คลิ๊ก

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558 ประชุมเมื่่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 คลิ๊ก

   - รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่่อวันที่ 21 มกราคม 2558 คลิ๊ก


รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2557

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2557 ประชุมเมื่่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 คลิ๊ก

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2557 ประชุมเมื่่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 คลิ๊ก

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557 ประชุมเมื่่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 คลิ๊ก

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557 ประชุมเมื่่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 คลิ๊ก

   - รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่่อวันที่ 15 มกราคม 2557 คลิ๊ก


รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2556

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2556 ประชุมเมื่่อวันที่ 18 กันยายน 2556 คลิ๊ก

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2556 ประชุมเมื่่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 คลิ๊ก

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2556 ประชุมเมื่่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 คลิ๊ก

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556 ประชุมเมื่่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 คลิ๊ก

   - รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 คลิ๊ก


รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2555

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2555 ประชุมเมื่่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 คลิ๊ก

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2555 ประชุมเมื่่อวันที่ 4 กันยายน 2555 คลิ๊ก

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2555 ประชุมเมื่่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 คลิ๊ก

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2555 ประชุมเมื่่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 คลิ๊ก

   - รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555 ประชุมเมื่่อวันที่ 26 เมษายน 2555 คลิ๊ก

   - รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555 ประชุมเมื่่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 คลิ๊ก

   - รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555 ประชุมเมื่่อวันที่ 26 มกราคม 2555 คลิ๊ก

สงวนลิขสิทธิ์โดย © Buriram Thailand :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์ :: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2011-08-16 (9095 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©