เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิก  
ข้อมูลพื้นฐาน/การบริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน
ท่องเที่ยวบุรีรัมย์
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:

Password:

ลิงค์หน่วยงานต่างๆสรุปข่าวการประชุม ครม
กระบวนอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานเป็นรายปีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ คลิ๊ก !!
แบบฟอร์มการขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 ล้าน คลิ๊ก !!
แบบฟอร์มการขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 ล้าน คลิ๊ก !!

แบบฟอร์มการรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ แบบ คกก.มท.03 (รายงานภายหลังจากที่มีการจัดซื้อแล้ว) คลิ๊ก !!

คำสั่ง/แนวทาง/เกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงมหาดไทย

ปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ จัดหากรณีไม่เกิน 5 แสน (บร 0017.2/ว 3315 ลว. 1 พ.ค. 62, มท 0210.5/ว2497 ลว. 23 เม.ย. 62) คลิ๊ก!!
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ (นส.บร.0017.1/ว16645 ลว. 8 ก.ย. 57) คลิ๊ก!!
แนวทางการพิจารณาในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดของคณะกรรมการฯ คลิ๊ก!!
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด คลิ๊ก!!

ผังขั้นตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ คลิ๊ก!!
คุรุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม งบประมาณปี 2560 (ประกาศ ณ 21 เมษายน 2560) คลิ๊ก !!

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกระทรวง ICT งบประมาณ 2554 (ประกาศ ณ 11 พฤษภาคม 2554) คลิ๊ก !!สงวนลิขสิทธิ์โดย © Buriram Thailand :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์ :: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2011-08-16 (11502 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©