เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิก  
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัด
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ผู้บริหาร/โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
 Downloadทำเนียบส่วนราชการ update 28 พ.ค. 57 
ดาวน์โหลดบรรยายสรุปจังหวัด 
ที่ตั้งอาณาเขต
 ลักษณะภูมิประเทศ
เขตการปกครอง/ประชากร
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน
ท่องเที่ยวบุรีรัมย์
 สถานที่ท่องเที่ยว
 การเดินทาง
 สถานที่พัก
 ร้านอาหาร
 ร้านอาหารมาตรฐานสาธารณสุขบุรีรัมย์
 ร้านขายของฝากของที่ระลึก
 เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:

Password:

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ
สรุปข่าวการประชุม ครม
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ (นส.บร.0017.1/ว16645 ลว. 8 ก.ย. 57) คลิ๊ก!!

แนวทางการพิจารณาในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดของคณะกรรมการฯ คลิ๊ก!!

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด คลิ๊ก!!

ผังขั้นตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ คลิ๊ก!!

คุรุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวง ICT งบประมาณปี 2558 (ประกาศ ณ 18 กุมภาพันธ์ 2558) คลิ๊ก !!

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกระทรวง ICT งบประมาณ 2554 (ประกาศ ณ 11 พฤษภาคม 2554) คลิ๊ก !!


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 ล้าน คลิ๊ก !!


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เกิน 5 ล้าน คลิ๊ก !!

ตัวอย่างแบบรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ คลิ๊ก!!


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (รายงานภายหลังจากที่มีการจัดซื้อแล้ว) คลิ๊ก !!

รายงานการประชุมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2557

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2557 ประชุมเมื่่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 คลิ๊ก

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2557 ประชุมเมื่่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 คลิ๊ก

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557 ประชุมเมื่่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 คลิ๊ก

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557 ประชุมเมื่่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 คลิ๊ก

   - รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่่อวันที่ 15 มกราคม 2557 คลิ๊ก


รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2556

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2556 ประชุมเมื่่อวันที่ 18 กันยายน 2556 คลิ๊ก

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2556 ประชุมเมื่่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 คลิ๊ก

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2556 ประชุมเมื่่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 คลิ๊ก

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556 ประชุมเมื่่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 คลิ๊ก

   - รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 คลิ๊ก


รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2555

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2555 ประชุมเมื่่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 คลิ๊ก

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2555 ประชุมเมื่่อวันที่ 4 กันยายน 2555 คลิ๊ก

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2555 ประชุมเมื่่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 คลิ๊ก

    - รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2555 ประชุมเมื่่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 คลิ๊ก

   - รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555 ประชุมเมื่่อวันที่ 26 เมษายน 2555 คลิ๊ก

   - รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555 ประชุมเมื่่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 คลิ๊ก

   - รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555 ประชุมเมื่่อวันที่ 26 มกราคม 2555 คลิ๊ก

สงวนลิขสิทธิ์โดย © Buriram Thailand :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์ :: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2011-08-16 (4871 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©