เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิก  
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัด
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ผู้บริหาร/โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
 Downloadทำเนียบส่วนราชการ 
ดาวน์โหลดบรรยายสรุปจังหวัด 
ที่ตั้งอาณาเขต
 ลักษณะภูมิประเทศ
เขตการปกครอง/ประชากร
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ
ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน
ท่องเที่ยวบุรีรัมย์
 สถานที่ท่องเที่ยว
 การเดินทาง
 สถานที่พัก
 ร้านอาหาร
 ร้านอาหารมาตรฐานสาธารณสุขบุรีรัมย์
 ร้านขายของฝากของที่ระลึก
 เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:

Password:

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ
สรุปข่าวการประชุม ครม
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ยุทธศาสตร์/ผลการดำเนินงานของจังหวัด
PCM-MODEL

 ตัวอย่างพัทลุงโมเดล

 ตัวอย่างโกสุมพิสัยโมเดล


รายงานผลการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์
   ผลการปฏิบัติราชการปี56 รอบ12เดือน
   ผลการปฏิบัติราชการปี55 รอบ12เดือน
   ผลการปฏิบัติราชการปี54 รอบ12เดือน
   ผลการปฏิบัติราชการปี53 รอบ12เดือน
   ผลการปฏิบัติราชการปี52 รอบ12เดือน
   ผลการปฏิบัติราชการปี51 รอบ12เดือน
คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์
   คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2556
   คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2555
   คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2554
   คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2553
   คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2552
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์(KPI Template)
   รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์(KPI Template) ประจำปี 2556
   รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์(KPI Template) ประจำปี 2555
   รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์(KPI Template) ประจำปี 2554
   รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์(KPI Template) ประจำปี 2553
   รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์(KPI Template) ประจำปี 2552
การประเมินผลการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ประเมินตนเอง) 

    การประเมินผลการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2556 
       - รอบ 12 เดือน ปี 2556 
       - รอบ 6 เดือน ปี 2556 
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2555
       - รอบ 12 เดือน ปี 2555
       - รอบ 6 เดือน ปี 2555
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2554
       - รอบ 12 เดือน ปี 2554
       - รอบ 6 เดือน ปี 2554
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2553
       - รอบ 12 เดือน ปี 2553
       - รอบ 6 เดือน ปี 2553
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2552 
       - รอบ 12 เดือน ปี 2552
       - รอบ 6 เดือน ปี 2552
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการปี 55
powerpoit_การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์
แบบฟอร์มจัดทำเอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการปี2553
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2552
สรุปโครงการจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณ2552
แผนปฏิบัติการจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2552
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 4 ปี (ปี 2553-2556)
แผนปฏิบัติการจังหวัดบุรีรัมย์ 4 ปี (ปี 2552-2555)
PowerPointแผนพัฒนาจังหวัดและแบบฟอร์มปี2553 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 
รายงานการใช้งบประมาณยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2551 
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2552 ไตรมาสที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2552 ไตรมาสที่ 2

สงวนลิขสิทธิ์โดย © Buriram Thailand :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์ :: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2009-11-29 (15680 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©