เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิก  
ข้อมูลพื้นฐาน/การบริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน
ท่องเที่ยวบุรีรัมย์
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:

Password:

ลิงค์หน่วยงานต่างๆสรุปข่าวการประชุม ครม
กระบวนอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ยุทธศาสตร์/ผลการดำเนินงานของจังหวัด
PCM-MODEL

 ตัวอย่างพัทลุงโมเดล

 ตัวอย่างโกสุมพิสัยโมเดล


รายงานผลการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์
   ผลการปฏิบัติราชการปี58 รอบ12เดือน
   ผลการปฏิบัติราชการปี57 รอบ12เดือน
   ผลการปฏิบัติราชการปี56 รอบ12เดือน
   ผลการปฏิบัติราชการปี55 รอบ12เดือน
   ผลการปฏิบัติราชการปี54 รอบ12เดือน
   ผลการปฏิบัติราชการปี53 รอบ12เดือน
   ผลการปฏิบัติราชการปี52 รอบ12เดือน
   ผลการปฏิบัติราชการปี51 รอบ12เดือน
คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์
   คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2556
   คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2555
   คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2554
   คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2553
   คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2552
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์(KPI Template)
   รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์(KPI Template) ประจำปี 2556
   รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์(KPI Template) ประจำปี 2555
   รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์(KPI Template) ประจำปี 2554
   รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์(KPI Template) ประจำปี 2553
   รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์(KPI Template) ประจำปี 2552
การประเมินผลการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ประเมินตนเอง) 

    การประเมินผลการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2556 
       - รอบ 12 เดือน ปี 2556 
       - รอบ 6 เดือน ปี 2556 
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2555
       - รอบ 12 เดือน ปี 2555
       - รอบ 6 เดือน ปี 2555
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2554
       - รอบ 12 เดือน ปี 2554
       - รอบ 6 เดือน ปี 2554
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2553
       - รอบ 12 เดือน ปี 2553
       - รอบ 6 เดือน ปี 2553
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2552 
       - รอบ 12 เดือน ปี 2552
       - รอบ 6 เดือน ปี 2552
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการปี 55
powerpoit_การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์
แบบฟอร์มจัดทำเอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการปี2553
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2552
สรุปโครงการจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณ2552
แผนปฏิบัติการจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2552
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 4 ปี (ปี 2553-2556)
แผนปฏิบัติการจังหวัดบุรีรัมย์ 4 ปี (ปี 2552-2555)
PowerPointแผนพัฒนาจังหวัดและแบบฟอร์มปี2553 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 
รายงานการใช้งบประมาณยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2551 
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2552 ไตรมาสที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2552 ไตรมาสที่ 2

สงวนลิขสิทธิ์โดย © Buriram Thailand :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์ :: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2009-11-29 (30354 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©