เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิก  
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัด
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ผู้บริหาร/โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
 Downloadทำเนียบส่วนราชการ update 28 พ.ค. 57 
ดาวน์โหลดบรรยายสรุปจังหวัด 
ที่ตั้งอาณาเขต
 ลักษณะภูมิประเทศ
เขตการปกครอง/ประชากร
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน
ท่องเที่ยวบุรีรัมย์
 สถานที่ท่องเที่ยว
 การเดินทาง
 สถานที่พัก
 ร้านอาหาร
 ร้านอาหารมาตรฐานสาธารณสุขบุรีรัมย์
 ร้านขายของฝากของที่ระลึก
 เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:

Password:

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ
สรุปข่าวการประชุม ครม
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
พระราชกรณียกิจ


ข่าวด่วน/กิจกรรมเด่น


BCM-MODEL บุรีรัมย์

   สไลด์สำหรับวิทยากร BCM คลิ๊ก
   เกณฑ์มาตรฐาน 9 ดี (ปรับใหม่ 23 มีนาคม 2558)คลิ๊ก
   หนังสือธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี ฉบับพิมพ์แจกจ่าย คลิ๊ก
   ตารางแบบรายงานแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตาราง 15 ช่องปรับใหม่ คลิ๊ก
   ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี คัมภีร์สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน คลิ๊ก
   รวมองค์ความรู้ B-CM-Model คลิ๊ก
   เอกสารเรื่องชุดคุ้มครองหมู่บ้าน(ชคบ.)ยุทธวิธีทางรอดจังหวัดชายแดนใต้(จชต.) คลิ๊ก
   คู่มือการสร้างกัมปงตักวาโดยกระบวนการชูรอและการหนุนเสริม คลิ๊ก
   แบบป้ายประชาสัมพันธ์ BCM-Model จังหวัดบุรีรัมย์ คลิ๊ก
   BCM MODEL จังหวัดบุรีรัมย์ฉบับแจกจ่าย คลิ๊ก
   ข้อมูลการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียน คลิ๊ก
   วิดีโอโครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด B-CM Model วันที่ 21 มิถุนายน 2557 (ขนาดไฟล์ 359 MB) คลิ๊ก
   วิดีโอโครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด B-CM Model วันที่ 20 มิถุนายน 2557 (ขนาดไฟล์ 504 MB) คลิ๊ก
   ตัวอย่างพัทลุงโมเดล (ขนาดไฟล์ 57 MB) คลิ๊ก
   ตัวอย่างโกสุมพิสัยโมเดล (ขนาดไฟล์ 3 MB) คลิ๊ก


ข่าว/กิจกรรมเด่นของจังหวัด

   แบบเสนอโครงการ ตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง (แบบ กยจ.1,แบบ กยจ.2) คลิ๊ก!!
   ข่าวท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
   กิจกรรมผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และส่วนราชการประจำเดือนกันยายน2556

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์


ระเบียบที่สำคัญในการปฏิบัติราชการ

รายละเอียดตัวชี้วัดมิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ คลิ๊ก
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 คลิ๊ก
พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554 คลิ๊ก
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 คลิ๊ก
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2548 คลิ๊ก
ตัวอย่างหนังสือราชการจังหวัดบุรีรัมย์ คลิ๊ก
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. 2541 คลิ๊ก
ตัวอย่างการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
พรบ.เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2478 คลิ๊ก
เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน [กฏสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 71 (2553) ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2478 ] คลิ๊ก
เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน [กฏสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 94 (2553) ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2478 ] คลิ๊ก
รูปภาพอินทนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทนู คลิ๊ก
กฏ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา คลิ๊ก
โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย คลิ๊ก
ดาวน์โหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทย คลิ๊ก

ประมวลภาพกิจกรรม


การประชุมหัวหน้าส่วนราขการ/หนังสือด่วน


ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา สอบราคา ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด(POC)


ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายเสรี   ศรีหะไตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายเฉลิมพล พลวัน

นายวิทยา จันทร์ฉลอง

นายทำนอง ศรีเมือง
สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัด


Facebook
ค้นหาข้อมูล

ค้นหาใน Google.go.th
ค้นหาใน เว็บไซต์บุรีรัมย์
พยากรณ์อากาศวันนี้


ลิงค์น่าสนใจ
เว็บมหกรรม 7 ปี สายรักแห่งครอบครัว
เว็บมหกรรม 7 ปี สายรักแห่งครอบครัว
เว็บท่าสำหรับคนพิการส่งเสริมคนพิการให้เข้าถึงทุกข้อมูลเพื่อความเท่าเทียมกันในสังคม
http://www.lawamendment.go.t
รูปแบนเนอร์ธนบัตร