ประกาศร่าง TOR จังหวัดบุรีรัมย์์


ประกาศร่าง TOR จังหวัดบุรีรัมย์์
ร่างประกาศ TOR สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหน่วยงาน
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
11523000
ราคากลางงานก่อสร้าง
11610000
ราคาสูงสุดที่พึงรับได้
-
อีเมล์แอดเดรส
http://www.dol.go.th
หมายเลขโทรศัพท์
0 4461 1737
ที่อยู่ของหน่วยงาน
ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ไฟล์ TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
  เอกสารร่าง TOR วันที่ 21 มีนาคม 2554 วันที่ 24 มีนาคม 2554