ประกาศร่าง TOR จังหวัดบุรีรัมย์์


ประกาศร่าง TOR จังหวัดบุรีรัมย์์
ร่างประกาศ TOR สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหน่วยงาน
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 1 ระบบ 64 กล้อง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
4,401,300 บาท
ราคากลางงานก่อสร้าง
4,398,000 บาท
ราคาสูงสุดที่พึงรับได้
-ไม่ระบุข้อมูล-
อีเมล์แอดเดรส
-ไม่ระบุข้อมูล-
หมายเลขโทรศัพท์
044-666563
ที่อยู่ของหน่วยงาน
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์, 1159 ม.11 ต.เสม็ด, อ.เมือง จ.บุรีร

ไฟล์ TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
  เอกสารแนบ วันที่ 18 เมษายน 2562 วันที่ 22 เมษายน 2562