สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2557 39 04 มิ.ย. 2557
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2557 13 27 พ.ค. 2557
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2557 21 25 เม.ย. 2557
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2557 19 25 เม.ย. 2557
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2557 18 25 เม.ย. 2557
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2556 14 02 เม.ย. 2557
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2556 15 02 เม.ย. 2557
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2556 101 04 พ.ย. 2556
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2556 45 03 ต.ค. 2556
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2556 44 03 ก.ย. 2556
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์
พัฒนาโดย สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com