สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2558 23 05 ส.ค. 2558
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2558 16 06 ก.ค. 2558
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2558 11 02 มิ.ย. 2558
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2558 10 05 พ.ค. 2558
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2558 10 08 เม.ย. 2558
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2558 13 04 มี.ค. 2558
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2558 10 03 ก.พ. 2558
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2557 9 01 ม.ค. 2558
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2557 10 01 ธ.ค. 2557
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2557 13 03 พ.ย. 2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์
พัฒนาโดย สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com