สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

 
พบข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์เดือนก.ค.63-ก.ย.63 56 30 ต.ค. 2563
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์เดือนเม.ย.63-มิ.ย.63 16 30 ต.ค. 2563
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์เดือนม.ค.63-มี.ค.63 13 30 ต.ค. 2563
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์เดือนต.ค.62-ธ.ค.62 14 30 ต.ค. 2563
5 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคาห้วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 65 01 ส.ค. 2562
6 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคาห้วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 50 21 มี.ค. 2562
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำห้วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 130 31 ก.ค. 2561
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำห้วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 86 02 ก.ค. 2561
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำห้วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 59 02 ก.ค. 2561
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2559 395 04 ก.พ. 2559
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์
พัฒนาโดย สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com