สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2559 272 04 ก.พ. 2559
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2558 134 29 ธ.ค. 2558
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2558 126 30 พ.ย. 2558
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2558 105 30 ต.ค. 2558
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2558 193 29 ก.ย. 2558
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2558 189 31 ส.ค. 2558
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2558 275 05 ส.ค. 2558
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2558 259 06 ก.ค. 2558
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2558 257 02 มิ.ย. 2558
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2558 210 05 พ.ค. 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์
พัฒนาโดย สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com