สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2557 2 19 ก.ย. 2557
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2557 0 19 ก.ย. 2557
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2557 0 19 ก.ย. 2557
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2557 48 04 มิ.ย. 2557
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2557 15 27 พ.ค. 2557
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2557 24 25 เม.ย. 2557
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2557 22 25 เม.ย. 2557
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2557 20 25 เม.ย. 2557
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2556 17 02 เม.ย. 2557
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2556 19 02 เม.ย. 2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์
พัฒนาโดย สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com