สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2557 50 14 ต.ค. 2557
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2557 44 19 ก.ย. 2557
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2557 45 19 ก.ย. 2557
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2557 23 19 ก.ย. 2557
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2557 64 04 มิ.ย. 2557
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2557 36 27 พ.ค. 2557
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2557 52 25 เม.ย. 2557
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2557 46 25 เม.ย. 2557
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2557 45 25 เม.ย. 2557
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2556 46 02 เม.ย. 2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์
พัฒนาโดย สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com