ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 5121 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 สอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม โรงพยาบาลขุขันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 045 - 814290 - 4
2 05 มี.ค. 2558
152 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal ม.6 บ.หนองไทร องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053
6 05 มี.ค. 2558
153 สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนบ้านโคกย่าง
เบอร์โทร: 081 - 0692409
5 05 มี.ค. 2558
154 สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมทางเท้า คสล. ถนนรุ่งอรุณ (ต่อจากเดิม) สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044 - 646075 ต่อ 119
4 05 มี.ค. 2558
155 สอบราคาจ้างขุดลอกลำมาศ (ด้านทิศเหนือ ฝายโคกงิ้ว) สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044 - 646075 ต่อ 119
7 05 มี.ค. 2558
156 สอบราคาจ้างปรับภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปะคำ สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044 - 646075 ต่อ 119
3 05 มี.ค. 2558
157 สอบราคาจ้างปรับภูมิทัศน์ สระน้ำ บ้านกองพระทราย สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044 - 646075 ต่อ 119
4 05 มี.ค. 2558
158 สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
เบอร์โทร: 089 - 8644421
4 05 มี.ค. 2558
159 สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม สปช. 604/45 (ขนาด 4 ที่นั่ง พื้นติดดิน) โรงเรียนบ้านตรุง
เบอร์โทร: 081 - 2577735
3 05 มี.ค. 2558
160 สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 245 รายการ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611737
13 05 มี.ค. 2558
161 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ.สำโรง ม.2 และโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในพื้นที่ บ.ผไทรินทร์ ม.3 องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
เบอร์โทร: 044 -666266
6 05 มี.ค. 2558
162 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.โนนศรีคูณ ม.3 ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว
เบอร์โทร: 044 - 186271
6 05 มี.ค. 2558
163 สอบราคาจ้างต่อเติมชั้นล่าง อาคารเรียน สปช. 105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน บันได 2 ข้าง โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์
เบอร์โทร: 086 - 2577669
4 05 มี.ค. 2558
164 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
เบอร์โทร: 044 -666266
3 05 มี.ค. 2558
165 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบซ่อมสร้าง (A.C.) บ.ทุ่งแสงทอง ม.1 ต.ทุ่งแสงทอง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง
เบอร์โทร: 044-657186
5 05 มี.ค. 2558
166 สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา
เบอร์โทร: 089 - 8445716
3 05 มี.ค. 2558
167 ประมูลจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก รอบบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
2 05 มี.ค. 2558
168 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
เบอร์โทร: 044 - 666322
4 05 มี.ค. 2558
169 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
เบอร์โทร: 044 - 666043 ต่อ 111
3 05 มี.ค. 2558
170 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
5 05 มี.ค. 2558
171 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ปจ.1/2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เบอร์โทร: 044 - 666186 - 7
7 03 มี.ค. 2558
172 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลสามแวง
เบอร์โทร: 044 - 696159
12 03 มี.ค. 2558
173 เปลี่ยนแปลงระยะเวลาขายแบบ กำหนดยื่นซอง ประกวดราคาจ้างเหมาฯ 13 โครงการ โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
เบอร์โทร: 044 - 659185 ต่อ 6
5 03 มี.ค. 2558
174 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านสายโท 3 หมู่ที่ 1 ,ชุมชนบ้านสายโท 6 ใต้ หมู่ที่ 5 (สายที่1) และชุมชนบ้านสายโท 6 ใต้ หมู่ที่ 5 (สายที่2) ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร
เบอร์โทร: 044 - 66678-9
14 02 มี.ค. 2558
175 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านปุ่น หมู่ที่ 15 ตำบลสองชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลสองชั้น
เบอร์โทร: 044 - 180200
4 02 มี.ค. 2558
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com