ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 6891 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ.ลำดวน ม.2 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
เบอร์โทร: 044 - 666247 - 8 ต่อ 15
24 26 ก.ค. 2559
152 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ.จรเข้มาก ม.1 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
เบอร์โทร: 044 - 666247 - 8 ต่อ 15
21 26 ก.ค. 2559
153 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 044 - 666220-1
26 26 ก.ค. 2559
154 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตบ้านพักนายอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 671488
24 26 ก.ค. 2559
155 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 671488
23 26 ก.ค. 2559
156 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
เบอร์โทร: 044 - 666322
25 26 ก.ค. 2559
157 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
20 26 ก.ค. 2559
158 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
23 26 ก.ค. 2559
159 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 2/2559 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เบอร์โทร: 044 - 634950
20 26 ก.ค. 2559
160 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 12 โครงการ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
เบอร์โทร: 044 - 666353, 091 - 0143990
34 22 ก.ค. 2559
161 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 12 โครงการ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
เบอร์โทร: 044 - 666353, 091 - 0143990
34 22 ก.ค. 2559
162 ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 044 - 605250
32 22 ก.ค. 2559
163 ประมูลจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
22 22 ก.ค. 2559
164 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 671488
30 22 ก.ค. 2559
165 สอบราคาจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ม.5,6 และ 9 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
เบอร์โทร: 044 - 666244/044 - 666243
33 15 ก.ค. 2559
166 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จ.บุรีรัมย์ (สตึก) ระยะที่ 1 การเคหะแห่งชาติ
เบอร์โทร: 023 - 516144, 023 - 517075
31 15 ก.ค. 2559
167 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างของ อบต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
เบอร์โทร: 044 - 666224 - 5
29 14 ก.ค. 2559
168 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.12 ต.บ้านแวง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวง
เบอร์โทร: 044 - 655092
24 14 ก.ค. 2559
169 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
20 14 ก.ค. 2559
170 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.9 สายบ้านหนองสะเดา ต.ตะโกตาพิ เชื่อม บ.โคกเพชร ต.โคกม้า ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 044 - 666220-1
19 14 ก.ค. 2559
171 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
เบอร์โทร: 044 - 666470
33 14 ก.ค. 2559
172 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลพุทไธสง
เบอร์โทร: 044 - 689131
31 14 ก.ค. 2559
173 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
เบอร์โทร: 044 - 666313
17 14 ก.ค. 2559
174 สอบราคาโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยพลู ม. 10 บ.งามเจริญพัฒนา ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้งาม
เบอร์โทร: 044 - 679976
24 14 ก.ค. 2559
175 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
13 13 ก.ค. 2559
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com