ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 6732 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 12 โครงการ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
เบอร์โทร: 044 - 666353, 091 - 0143990
9 22 ก.ค. 2559
2 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 12 โครงการ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
เบอร์โทร: 044 - 666353, 091 - 0143990
7 22 ก.ค. 2559
3 ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 044 - 605250
7 22 ก.ค. 2559
4 ประมูลจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
5 22 ก.ค. 2559
5 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 671488
8 22 ก.ค. 2559
6 สอบราคาจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ม.5,6 และ 9 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
เบอร์โทร: 044 - 666244/044 - 666243
18 15 ก.ค. 2559
7 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จ.บุรีรัมย์ (สตึก) ระยะที่ 1 การเคหะแห่งชาติ
เบอร์โทร: 023 - 516144, 023 - 517075
20 15 ก.ค. 2559
8 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างของ อบต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
เบอร์โทร: 044 - 666224 - 5
16 14 ก.ค. 2559
9 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.12 ต.บ้านแวง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวง
เบอร์โทร: 044 - 655092
12 14 ก.ค. 2559
10 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
8 14 ก.ค. 2559
11 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.9 สายบ้านหนองสะเดา ต.ตะโกตาพิ เชื่อม บ.โคกเพชร ต.โคกม้า ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 044 - 666220-1
8 14 ก.ค. 2559
12 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
เบอร์โทร: 044 - 666470
23 14 ก.ค. 2559
13 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลพุทไธสง
เบอร์โทร: 044 - 689131
17 14 ก.ค. 2559
14 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
เบอร์โทร: 044 - 666313
6 14 ก.ค. 2559
15 สอบราคาโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยพลู ม. 10 บ.งามเจริญพัฒนา ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้งาม
เบอร์โทร: 044 - 679976
9 14 ก.ค. 2559
16 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
3 13 ก.ค. 2559
17 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.9 บ.หนองไม้งามใหม่ ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้งาม
เบอร์โทร: 044 - 679976
5 13 ก.ค. 2559
18 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จ.บุรีรัมย์ (อิสาณ 2) การเคหะแห่งชาติ
เบอร์โทร: 023 - 516144, 023 - 517075
11 13 ก.ค. 2559
19 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลลำปลายมาศ
เบอร์โทร: 044 - 661242
11 13 ก.ค. 2559
20 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลลำปลายมาศ
เบอร์โทร: 044 - 661242
11 13 ก.ค. 2559
21 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลลำปลายมาศ
เบอร์โทร: 044 - 661242
7 13 ก.ค. 2559
22 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: 044 - 606253 ต่อ 122
5 13 ก.ค. 2559
23 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคพซีล ม.6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
เบอร์โทร: 044 - 666313
8 13 ก.ค. 2559
24 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Cape seaL ม.3 ชุมชนดงเย็น และโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Cape seaL ม.11 ชุมชนโคกรัก (ซอยราชสัมพันธ์) สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
เบอร์โทร: 044 - 190153
13 12 ก.ค. 2559
25 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.โคกหัวช้าง ม.3 ต.อิสาณ - ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
6 12 ก.ค. 2559
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com