ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 6956 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้ามลำห้วยเสว ม.1 บ.หนองไม้งาม ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้งาม
เบอร์โทร: 044 - 679976
21 19 ส.ค. 2559
152 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลเมืองชุมเห็ด
เบอร์โทร: 044 - 666450 ต่อ 13
21 19 ส.ค. 2559
153 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก และโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จำนวน 11 โครงการ จำนวน 8 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
เบอร์โทร: 044 - 666353, 091 - 0143990
29 18 ส.ค. 2559
154 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ,โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก และโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จำนวน 11 โครงการ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
เบอร์โทร: 044 - 666353, 091 - 0143990
20 18 ส.ค. 2559
155 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เทศบาลตำบลพลับพลาชัย ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลาชัย
เบอร์โทร: 044 - 608060 ต่อ 23
23 17 ส.ค. 2559
156 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลละหานทราย จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 649192 - 3
26 16 ส.ค. 2559
157 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 044 - 605250
36 16 ส.ค. 2559
158 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลพลับพลาชัย
เบอร์โทร: 044 - 608034-6 ต่อ 321
24 16 ส.ค. 2559
159 สอบราคาจ้างฯ จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลพุทไธสง
เบอร์โทร: 044 - 689029 ต่อ 107
29 16 ส.ค. 2559
160 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ม.2, ม.8 และโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิด แบบตะแกรงเหล็ก ม.12 ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
เบอร์โทร: 044 - 666358-9
28 16 ส.ค. 2559
161 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สาย บ.ไทยสามัคคี ม.19 ต.สะแกซำ - บ.โคกตาสิงห์ ม.13 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
24 16 ส.ค. 2559
162 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นครั้งที่ 2 งานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดบุรีรัมย์ (อิสาณ2) การเคหะแห่งชาติ
เบอร์โทร: 0-2351-6144, 0-2351-7075
22 16 ส.ค. 2559
163 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.7 โครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญม.1 และโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ม.2 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
เบอร์โทร: 044 - 666244/044 - 666243
19 16 ส.ค. 2559
164 สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดแบบ IP/Network Camera พร้อมสายส่งสัญญาณ Fiber Optic และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 จุด สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 649192 - 3
16 15 ส.ค. 2559
165 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ในถนนรางวีพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนราษฎร์บำรุง ม.4 บ.ขมิ้น ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044 - 686114 (ต่อ 114,115)
27 15 ส.ค. 2559
166 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 บ.โคกเพชร สายทางเข้า รพ.ศต. บ.โคกกลาง ถึง บ.โคกเพชร คุ้มหนองรุงรัง ต.กลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
เบอร์โทร: 044 - 666470
27 15 ส.ค. 2559
167 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
22 15 ส.ค. 2559
168 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน อบต.ทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง
เบอร์โทร: 044 - 194624
27 15 ส.ค. 2559
169 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
เบอร์โทร: 044 - 660275
15 15 ส.ค. 2559
170 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองอีแซว บ.น้อยพัฒนา ม.11 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044 - 192000 ต่อ 14
32 10 ส.ค. 2559
171 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ บ.น้อยพัฒนา ม.11 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044 - 192000 ต่อ 14
25 10 ส.ค. 2559
172 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองสลักใด บ.โนนกลาง ม.9 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044 - 192000 ต่อ 14
20 10 ส.ค. 2559
173 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำฝายพระ บ.ถาวร ม.1 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044 - 192000 ต่อ 14
25 10 ส.ค. 2559
174 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ.โคกธาตุ ม.8 ต.จรเข้มาก องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
เบอร์โทร: 044 - 666247 - 8 ต่อ 15
17 10 ส.ค. 2559
175 ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมขยายมุมเลี้ยว สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2074 - ชุมชนโนนหนองสรวง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลพุทไธสง
เบอร์โทร: 044 - 689029
21 10 ส.ค. 2559
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com