ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 4142 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่อง Bipap" จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
15 05 ก.ย. 2557
152 สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นในโรงเรียนดีศรีตำบล โรงเรียนบ้านห้วยปอ
เบอร์โทร: 082 - 1327233
17 05 ก.ย. 2557
153 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นในโรงเรียนดีศรีตำบล โรงเรียนบ้านห้วยปอ
เบอร์โทร: 082 - 1327233
14 05 ก.ย. 2557
154 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/26, สปช. 105/29 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"
เบอร์โทร: 081 - 7255985
13 05 ก.ย. 2557
155 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม. 5 องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053
17 05 ก.ย. 2557
156 สอบราคาจ้างเหมาโครงการสร้างถนน คสล. บ.ตูบช้าง ม.7 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
เบอร์โทร: 044 - 666262 - 3
16 05 ก.ย. 2557
157 สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเหล็กมาตรฐานติดเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 044 - 605250
18 05 ก.ย. 2557
158 สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กระเป๋าผ้าใส่ยาผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) โรงพยาบาลพลับพลาชัย
เบอร์โทร: 044 608034-6 ต่อ 321
14 05 ก.ย. 2557
159 การประมูลเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลกระสัง สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 691508
17 05 ก.ย. 2557
160 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา "วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์" ชุดน้ำยาตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Complete BLood Count) โดยวิธีสอบราคา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2095
17 05 ก.ย. 2557
161 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลสองชั้น
เบอร์โทร: 044 - 180200
23 05 ก.ย. 2557
162 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ.โคกสามัคคี ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
เบอร์โทร: 044 - 666399 ต่อ 104
16 05 ก.ย. 2557
163 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 657026
25 03 ก.ย. 2557
164 สอบราคาจ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารสถานที่ และดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2558 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 658162 ต่อ 104,105
15 03 ก.ย. 2557
165 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน "เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน" จำนวน 7 เครื่อง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
16 03 ก.ย. 2557
166 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1 ซ และอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
เบอร์โทร: 085 - 0973889
24 03 ก.ย. 2557
167 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 จำนวน 3 หลัง โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี
เบอร์โทร: 080 - 4807790
13 03 ก.ย. 2557
168 ประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
เบอร์โทร: 044 - 242619
20 03 ก.ย. 2557
169 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
เบอร์โทร: 044 - 666018, 086 - 8651994
14 03 ก.ย. 2557
170 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 1 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่าน
เบอร์โทร: 044 - 664099
16 03 ก.ย. 2557
171 สอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย โรงพยาบาลขุขันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 045 -8142904
9 03 ก.ย. 2557
172 สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลพลับพลาชัย
เบอร์โทร: 044 608034-6 ต่อ 321
14 03 ก.ย. 2557
173 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 ฉ,สปช. 105/29 (2 หลัง),อาคารเอนกประสงค์ สปช. 203/26 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
เบอร์โทร: 081 - 9761678
13 03 ก.ย. 2557
174 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง อบต. เสาเดียว ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว
เบอร์โทร: 044 - 186271, 081 - 3627276
13 03 ก.ย. 2557
175 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" Risedronate sodium 35 mg tablet แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2066
12 03 ก.ย. 2557
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com