ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7634 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง-ปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยก่อสร้างห้องสุขาชาย-หญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 621309 ต่อ 11
27 17 พ.ย. 2560
152 ประกวดราคาจ้าง-ปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตและลานจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 621309 ต่อ 11
34 17 พ.ย. 2560
153 ประกวดราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 044 - 666191
53 14 พ.ย. 2560
154 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.โคกว่าน ม.11 รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 15-06 สาย บ.โคกว่าน - ทางหลวงชนบท บร 4013 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 044 - 666191
41 14 พ.ย. 2560
155 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (นางรอง)
เบอร์โทร: 044 - 657026
27 14 พ.ย. 2560
156 ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 9/2560 ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3
เบอร์โทร: 044 - 327015 ต่อ 10015,044 - 3
54 13 พ.ย. 2560
157 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (ปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึก) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เบอร์โทร: 044 - 666251 - 2
78 09 พ.ย. 2560
158 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาที่จอดรถ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 30 ม. พร้อมพื้นคอนกรีตหนา 0.125 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 - 617579 ต่อ 14
64 09 พ.ย. 2560
159 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611657 ต่อ 107
44 09 พ.ย. 2560
160 ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ฯ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มงานอำนวยการ)
เบอร์โทร: 044 - 666563
37 07 พ.ย. 2560
161 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องสุขา) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เบอร์โทร: 044 - 666251 - 2
40 07 พ.ย. 2560
162 ประกวดราคาจ้างพัฒนาและเพิ่มศักยภาพถนนลานจอดรถภายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เบอร์โทร: 044 - 666251 - 2
39 06 พ.ย. 2560
163 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 204-08 สายบ้านดอน ม.6 ถึง บ้านจอกเตี้ย ม.7 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
เบอร์โทร: 044 - 195129
64 01 พ.ย. 2560
164 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 14
62 27 ต.ค. 2560
165 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยม.12 ต.หายโศก อบต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
เบอร์โทร: 044 - 195129
56 27 ต.ค. 2560
166 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล บนทางหลวง หมายเลข 219 ตอน สตึก - หัวถนน ระหว่าง กม. 116+800 - กม.118+229 และ กม. 120+655 - กม 120+900 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611657 ต่อ 107
150 05 ต.ค. 2560
167 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 9 ราย สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มงานอำนวยการ)
เบอร์โทร: 044 - 666563
57 03 ต.ค. 2560
168 ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ฯ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มงานอำนวยการ)
เบอร์โทร: 044 - 666563
89 02 ต.ค. 2560
169 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลแคนดง
เบอร์โทร: 044 - 193063
155 26 ก.ย. 2560
170 การขายทอดตลาดพัสดุ - ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 666553-4 ต่อ 11
187 21 ก.ย. 2560
171 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง เลขที่ 4/2560 จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกทางทิศใต้ของหมู่บ้าน บ.โคกเห็ด ม.4 และโครงการก่อสร้างถนนดินสายนา นายประสพ พิประโคน ถึงลำห้วยหนองตาเอี้ยง บ.เกษตรสมบูรณ์ ม.8 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 044 - 666220-1
121 20 ก.ย. 2560
172 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการของศูนย์พัฒนาฯ ผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 182560 - 1
173 11 ก.ย. 2560
173 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงหอประชุมอำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองกี่
เบอร์โทร: 044 - 641299 ต่อ 5
161 11 ก.ย. 2560
174 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการส่งเสริมขีดความสามารถทางด้านกีฬาและนันทนาการ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต รายการปรับปรุง ซ่อมแซม สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนปลัดเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 621309 ต่อ 11
134 08 ก.ย. 2560
175 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลแคนดง
เบอร์โทร: 044 - 193063
182 05 ก.ย. 2560
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com