ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 4394 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 3 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย
เบอร์โทร: 044 - 666317
8 30 ต.ค. 2557
152 สอบราคาจัดจ้างดำเนินการจัดงานแสดงสินค้าไทย - กัมพูชา ภายใต้ชื่องาน "มหกรรมพาณิชย์ เปิดประตูเชื่อมประเทศ" ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู จำนวน 3 ครั้ง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611016
6 30 ต.ค. 2557
153 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) อบต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
เบอร์โทร: 044 - 620156
7 30 ต.ค. 2557
154 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.สพด.3) อบต.เมืองแก ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก
เบอร์โทร: 044 - 666642
10 30 ต.ค. 2557
155 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลละหานทราย จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 649192 - 3
6 30 ต.ค. 2557
156 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 666376 - 7
11 30 ต.ค. 2557
157 สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) แบบไม่ตอกเสาเข็ม ตามแบบมาตรฐาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ม.2 ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์บ.จันดุม ม.2 ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
เบอร์โทร: 044 - 666682
13 30 ต.ค. 2557
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
เบอร์โทร: 044 - 666399 ต่อ 104
16 30 ต.ค. 2557
159 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลหนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้งาม
เบอร์โทร: 044 - 679976
22 30 ต.ค. 2557
160 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ไพศาล และ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพศาล ม.1 จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
เบอร์โทร: 044 - 666313
22 30 ต.ค. 2557
161 เปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล บ.สะเดา ม.1 - บ.ตะเคียน ม.7 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลาชัย
เบอร์โทร: 044 - 608060 ต่อ 23
20 29 ต.ค. 2557
162 สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หูทำนบ ภาคเรียนที่ 2/2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบ
เบอร์โทร: 044 - 666050 - 1
6 29 ต.ค. 2557
163 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ขนาด 81-100 คน (แบบตอกเสาเข็ม) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
เบอร์โทร: 044-184001
15 29 ต.ค. 2557
164 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 กลุ่ม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
เบอร์โทร: 045 - 630699
6 29 ต.ค. 2557
165 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
เบอร์โทร: 044 - 029626
18 29 ต.ค. 2557
166 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 690212
18 29 ต.ค. 2557
167 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ.โคกกระนัง ม.6 เทศบาลตำบลเขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาคอก
เบอร์โทร: 044 - 666246
15 29 ต.ค. 2557
168 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ.โนนศิลา ม.9 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาคอก
เบอร์โทร: 044 - 666246
7 29 ต.ค. 2557
169 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง
เบอร์โทร: 093 - 3264095
5 29 ต.ค. 2557
170 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง
เบอร์โทร: 093 - 3264095
5 29 ต.ค. 2557
171 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาเยา สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง
เบอร์โทร: 093 - 3264095
8 29 ต.ค. 2557
172 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
เบอร์โทร: 044 - 666322
12 29 ต.ค. 2557
173 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) จำนวน 1 หลัง ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
เบอร์โทร: 044 - 666322
6 29 ต.ค. 2557
174 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตะครอง
เบอร์โทร: 044 - 666241 - 2
7 29 ต.ค. 2557
175 สอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมดแดง สังกัดเทศบาลตำบลตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมดแดง
เบอร์โทร: 044 - 666191
5 29 ต.ค. 2557
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com