ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7537 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: 044 - 606233
81 04 ส.ค. 2560
152 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการสร้างอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวบุรีรัมย์ : เมืองสีน้ำเงิน (BLue City) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 666528
76 04 ส.ค. 2560
153 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 617091
65 04 ส.ค. 2560
154 ประมูลจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหงส์
เบอร์โทร: 044 - 669098
82 04 ส.ค. 2560
155 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกสะอาด ม.8 ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู
เบอร์โทร: 044 - 666219 ต่อ 11
80 04 ส.ค. 2560
156 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลลำปลายมาศ
เบอร์โทร: 044 - 661242
63 04 ส.ค. 2560
157 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลลำปลายมาศ
เบอร์โทร: 044 - 661242
70 03 ส.ค. 2560
158 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระสัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 691042
119 03 ส.ค. 2560
159 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถแบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
เบอร์โทร: 044 - 666216
63 01 ส.ค. 2560
160 สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ห้วยหวาย ม.9 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ /สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เบอร์โทร: 044 - 666297
75 01 ส.ค. 2560
161 สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ชาย-หญิง บริเวณสนามกีฬากลาง (เขากระโดงสะเตเดี้ยม) ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
72 01 ส.ค. 2560
162 ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดตัว U พร้อมฝาปิด ณ บ.สระสี่เหลี่ยม ม.7 ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
เบอร์โทร: 044 -666401
71 01 ส.ค. 2560
163 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Cape seaL พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.1 ชุมชนดอนอะราง สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
เบอร์โทร: 044 - 190153
58 01 ส.ค. 2560
164 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสาย บ.ถนนถั่ว ม.5 ต.บุกระสัง - บ.โนนทอง ม.3 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
89 26 ก.ค. 2560
165 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.จบกเกร็ง ม.6 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
เบอร์โทร: 044 - 666244/044 - 666243
88 26 ก.ค. 2560
166 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปรือ ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก
เบอร์โทร: 044 - 181534
90 26 ก.ค. 2560
167 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (ถังสูงและโรงสูบ) บ.โนนขวาง ม.7 ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
เบอร์โทร: 044 - 666474
87 26 ก.ค. 2560
168 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์
เบอร์โทร: 044 - 187500
68 26 ก.ค. 2560
169 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ.ปากช่อง ม.6 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง
เบอร์โทร: 044 - 634723
88 25 ก.ค. 2560
170 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
76 25 ก.ค. 2560
171 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล Pvc dia 6" พื้นที่ บ.โนนสุวรรณ ม.1 บ.หนองตาปู่ ม.3 และ บ.โกรกแก้ว ม.4 สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
เบอร์โทร: 044 - 666399 ต่อ 104
105 24 ก.ค. 2560
172 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลลำปลายมาศ
เบอร์โทร: 044 - 661242
95 21 ก.ค. 2560
173 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลลำปลายมาศ
เบอร์โทร: 044 - 661242
98 21 ก.ค. 2560
174 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตะครอง
เบอร์โทร: 044 - 666241-2
94 21 ก.ค. 2560
175 ประมูลขายทอดตลาดรถยนต์และเครื่องจักรกล ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 13 คัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 602218
136 21 ก.ค. 2560
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com