ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 6835 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 สอบราคาโครงการขยายผิวจราจรมุมเลี้ยว บริเวณสี่แยกบ้าน นายประยูร วัชรเลขกุล ริมบึงบัวขาวและบึงมะเขือ ชุมชนมะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลพุทไธสง
เบอร์โทร: 044 - 689029 ต่อ 107
28 28 มิ.ย. 2559
152 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
เบอร์โทร: 044 - 185692
43 27 มิ.ย. 2559
153 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ
เบอร์โทร: 044 - 666127
35 24 มิ.ย. 2559
154 สอบราคาจ้างขุดลอกชลประทาน บ้านหนองตะคร้อ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหงส์
เบอร์โทร: 044 - 669099
49 24 มิ.ย. 2559
155 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมอำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 671488
43 24 มิ.ย. 2559
156 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
เบอร์โทร: 044 - 666263
43 24 มิ.ย. 2559
157 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
27 24 มิ.ย. 2559
158 สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัส จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 691003, 044 - 691509
29 22 มิ.ย. 2559
159 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 656119, 044 - 649029 ต่อ
36 22 มิ.ย. 2559
160 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปล่อง
เบอร์โทร: 044 - 188021
51 22 มิ.ย. 2559
161 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการ อบต.ปังกู ม.6 ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู
เบอร์โทร: 044 - 666219
48 22 มิ.ย. 2559
162 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
43 20 มิ.ย. 2559
163 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชน บ.สายโท 6 ใต้ ม.5 (สายที่ 1 และ สายที่ 2) ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร
เบอร์โทร: 044 - 666178 - 9
33 20 มิ.ย. 2559
164 ประกวดราคาจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สาย บ.หนองใหญ่-บ.สมสนุก ต.สะแกโพรง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
เบอร์โทร: 044 - 184001
20 20 มิ.ย. 2559
165 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดลอกหนองอุ่ม บ.บง ม.9 อบต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เบอร์โทร: 044 - 666332
25 20 มิ.ย. 2559
166 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
25 20 มิ.ย. 2559
167 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 691508 ต่อ 102
29 17 มิ.ย. 2559
168 สอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก
เบอร์โทร: 044 - 181534 ต่อ 13
40 17 มิ.ย. 2559
169 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ. โนนสมบูรณ์ ม.5 ต.โคกสุูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
เบอร์โทร: 044 - 191427
32 16 มิ.ย. 2559
170 แก้ไขข้อความในประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เบอร์โทร: 085 - 4792207
29 16 มิ.ย. 2559
171 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
28 16 มิ.ย. 2559
172 ประมูลจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
37 16 มิ.ย. 2559
173 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และถนน คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย
เบอร์โทร: 044 - 666317
37 16 มิ.ย. 2559
174 สอบราคาซื้อวัสดุบริโภค "ประเภทอาหารสด" โรงพยาบาลขุขันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 045 - 8142904
21 16 มิ.ย. 2559
175 สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจด้วยระบบไฟฟ้า ผลิตออกซิเจนแบบเคลื่อนที่ได้ (พร้อมเครื่องพ่นละอองฝอย) โรงพยาบาลกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 691003, 044 - 691509
29 16 มิ.ย. 2559
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com