ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7160 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 666257
22 16 พ.ย. 2559
152 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทรฯ การเคหะแห่งชาติ
เบอร์โทร: 023 - 516144, 023 - 517075
15 16 พ.ย. 2559
153 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิว AsphaLtic Concrete (โดยวิธี Pavement - pLace RecycLing) ถ.สาย บ.สระบัว - บ.โนนพยอม ต.สระบัว องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
เบอร์โทร: 044 - 666358-9
8 16 พ.ย. 2559
154 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม. 3 บ.ตะโกรี ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เบอร์โทร: 044 - 634950
19 15 พ.ย. 2559
155 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม. 3 บ.ทองหลาง ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
เบอร์โทร: 044 - 689310
13 15 พ.ย. 2559
156 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (นางรอง)
เบอร์โทร: 044 - 657026
11 15 พ.ย. 2559
157 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัส์ติกคอนกรีต สาย บ.ไม้แดง ม.3 - บ.สวายสอ ม.8 อบต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
เบอร์โทร: 044 - 666579
12 14 พ.ย. 2559
158 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหงส์
เบอร์โทร: 044 - 669098
17 14 พ.ย. 2559
159 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
11 14 พ.ย. 2559
160 ประกาศรับสมัครทนายความเพื่อขึ้นบัญชีเป็นทนายความกองทุนยุติธรรม 2559 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรมย์
เบอร์โทร: 044 - 602309
12 11 พ.ย. 2559
161 ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างซ่อมสร้างผิว ASPHALTIC CONCRETE (สาย บ.ประชาสามัคคี - โคกไม้แดงหัวกระสัง) ม. 5,7 บ.โคกไม้แดงหัวกระสัง บ.น้อยพัฒนา ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบ
เบอร์โทร: 044 - 666050,044 - 666051
10 11 พ.ย. 2559
162 สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล และบริเวณโดยรอบ สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 602345 ต่อ 222
9 11 พ.ย. 2559
163 สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ บ.ดอนมัน ม.12 สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 044 - 666191
11 11 พ.ย. 2559
164 สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สนามฟุตบอล และส่วนประกอบอื่นๆ ของสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
11 11 พ.ย. 2559
165 สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงทางเข้าอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มงานอำนวยการ)
เบอร์โทร: 044 - 666563
26 11 พ.ย. 2559
166 สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 75 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
เบอร์โทร: 063-653827-4
8 11 พ.ย. 2559
167 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด ม. 1,9,13,14 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
เบอร์โทร: 044 - 666273
20 11 พ.ย. 2559
168 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
11 11 พ.ย. 2559
169 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
เบอร์โทร: 044 - 666313
27 08 พ.ย. 2559
170 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
8 08 พ.ย. 2559
171 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
เบอร์โทร: 063 - 653827 - 4
11 08 พ.ย. 2559
172 ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In PLace RecycLing) สาย บ.ขี้เหล็ก - บ.ตารอง อ.สตึก องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
9 07 พ.ย. 2559
173 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.10 บ.หนองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
เบอร์โทร: 044 - 666754
23 07 พ.ย. 2559
174 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลบ้านกรวด
เบอร์โทร: 044 - 679428 ต่อ 148
13 07 พ.ย. 2559
175 ประกวดราคาซื้อ Dextrose 5% and Sodium chLoride 0.45 % Injection 1000 mL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
9 04 พ.ย. 2559
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com