ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 5274 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 สอบราคาจ้างเหมา โครงการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
เบอร์โทร: 044 - 666070-1
6 31 มี.ค. 2558
152 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองน้ำ บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ.ยางทะเล ม.2 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง
เบอร์โทร: 044 - 193069
9 31 มี.ค. 2558
153 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Cape seaL สายโคกพะไล - หนองย่างหมู ม.2 - ม.4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลละลวด
เบอร์โทร: 044 - 666396
6 31 มี.ค. 2558
154 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างฯ จำนวน 22 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
เบอร์โทร: 044 - 666073-4
3 30 มี.ค. 2558
155 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างงานเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โครงการชลประทานบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 637205
8 30 มี.ค. 2558
156 ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกสิงห์ - ชุมแสง ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
เบอร์โทร: 044 - 666367
17 30 มี.ค. 2558
157 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้งาม
เบอร์โทร: 044 - 679976
5 30 มี.ค. 2558
158 ประมูลจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - PLace RecycLing) สาย บร 3128 บ.สองชั้น - บ.ปราสาท อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
21 30 มี.ค. 2558
159 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ.โคกสะอาด ม.6 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 - 617579 ต่อ 14
5 30 มี.ค. 2558
160 สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
เบอร์โทร: 044 - 670713
6 30 มี.ค. 2558
161 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
เบอร์โทร: 044 - 699255 ต่อ 129
8 30 มี.ค. 2558
162 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ.นาตากลม ม.8 สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
เบอร์โทร: 044 - 666399 ต่อ 104
5 27 มี.ค. 2558
163 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำดื่มสะอาด พร้อมก่อสร้างฐานยึดถังน้ำดื่มประจำหมู่บ้าน อบต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
เบอร์โทร: 044 - 666474
12 27 มี.ค. 2558
164 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องตรวจการได้ยิน" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
3 27 มี.ค. 2558
165 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
เบอร์โทร: 044 - 666321
20 27 มี.ค. 2558
166 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำเหมืองส่งน้ำจากหนองชะลุมปุ๊ก ถึงหนองละหาน บ.หนองแวง ม.5 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
เบอร์โทร: 044 - 650320 ต่อ 106
8 27 มี.ค. 2558
167 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ.โพธิ์ไทร ม.8 ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 690212
4 26 มี.ค. 2558
168 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 612643 ต่อ 205
5 26 มี.ค. 2558
169 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ของ อบต.หูทำนบ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบ
เบอร์โทร: 044 - 666050,044 - 666051
5 26 มี.ค. 2558
170 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
เบอร์โทร: 044 - 666321
6 26 มี.ค. 2558
171 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
เบอร์โทร: 044-184001
6 26 มี.ค. 2558
172 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 612643 ต่อ 205
5 26 มี.ค. 2558
173 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างของ อบต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบ
เบอร์โทร: 044 - 666050,044 - 666051
6 26 มี.ค. 2558
174 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เตียงผู้ป่วยชนิดสองไกราวสไลด์พร้อมเบาะ เสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียงและถาดคร่อมเตียง" (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
4 26 มี.ค. 2558
175 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
6 26 มี.ค. 2558
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com