ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 4984 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2095
6 16 ก.พ. 2558
152 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
6 16 ก.พ. 2558
153 ประมูลจ้าง/ประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 13 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงใหม่
เบอร์โทร: 044 - 666228
7 16 ก.พ. 2558
154 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย
เบอร์โทร: 044 - 666386 ต่อ 17
7 16 ก.พ. 2558
155 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
8 16 ก.พ. 2558
156 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา บ.โรงสูบ ม.8 ต.ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลชำนิ
เบอร์โทร: 044 - 609135
5 16 ก.พ. 2558
157 สอบราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 3 รายการ และ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
เบอร์โทร: 044 - 605914
7 16 ก.พ. 2558
158 แก้ไขเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) หน้า 5 ข้อ 5 หลักประกันซอง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
เบอร์โทร: 044 - 191427
3 16 ก.พ. 2558
159 แจ้งผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เบอร์โทร: 044 - 666186
11 16 ก.พ. 2558
160 สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-PLace RecycLing)สาย บร 2060 บ.เจริญสุข - บ.หนองสะแก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
9 16 ก.พ. 2558
161 สอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือพวงสำราญ สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 044 - 666191
8 16 ก.พ. 2558
162 ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
เบอร์โทร: 044 - 195129
4 16 ก.พ. 2558
163 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแคพซีล (Cape SeaL) บ.มะขามป้อม ม.11 เทศบาลตำบลปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลปราสาท
เบอร์โทร: 044 - 600993
7 13 ก.พ. 2558
164 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล.(โดยใช้แรงงานราษฎรในพื้นที่เป็นหลัก) สายป้อมตำรวจ - บ.หนองตาเยา ม.5 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง
เบอร์โทร: 093 - 3264095
8 13 ก.พ. 2558
165 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ "Bacteria FiLter" จำนวน 18,000 ชิ้น โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
7 13 ก.พ. 2558
166 สอบราคาซื้อวัสดุ ยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น จำนวน 3 รายการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611502
6 13 ก.พ. 2558
167 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) แบบไม่ตอกเสาเข็ม ศูนย์ระกาใต้ ม.10 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ
เบอร์โทร: 044 - 666127
13 13 ก.พ. 2558
168 สอบราคาจ้างเหมาทำโครงการภายในเขตพื้นที่ อบต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
เบอร์โทร: 044 - 666266
10 13 ก.พ. 2558
169 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแคพซีล (Cape SeaL) บ.นาล้อม ม.13 เทศบาลตำบลปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลปราสาท
เบอร์โทร: 044 - 600993
4 13 ก.พ. 2558
170 สอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน สำนักงานเทศบาลตำบลจันดุม
เบอร์โทร: 044 - 196500 ต่อ 12
6 13 ก.พ. 2558
171 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ. และอาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนวัดอินทบูรพา
เบอร์โทร: 084 - 1672338
11 13 ก.พ. 2558
172 แก้ไขประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคพซีล (Cape SeaL) สาย บ.โคกสูง ม.1 - บ.สะเดาหวาน ม.4 ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
เบอร์โทร: 044 - 191427
7 13 ก.พ. 2558
173 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
เบอร์โทร: 044 - 191427
10 13 ก.พ. 2558
174 สอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. ถ.สาย บ.หนองไผ่ ม.6 ต.โคกมะขาม ไปทาง บ.สวายสอ ม.12 ต.ประโคนชัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม
เบอร์โทร: 044 - 670774
11 13 ก.พ. 2558
175 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และทางเท้า (ด้านทิศตะวันตก) ถ.ละหานทราย - โคกว่าน ม.1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 649192 - 3
6 13 ก.พ. 2558
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com