ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7596 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 สอบราคาจ้างตามโครงการเงินเหลือจ่าย ประจำปี 2560 จำนวน 4 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
เบอร์โทร: 044 - 666313
110 28 ส.ค. 2560
152 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
143 28 ส.ค. 2560
153 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลแคนดง
เบอร์โทร: 044 - 193063
119 28 ส.ค. 2560
154 สอบราคาจ้างเหมาโครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
เบอร์โทร: 044 - 659185 ต่อ 6
107 28 ส.ค. 2560
155 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลบ้านกรวด
เบอร์โทร: 044 - 679428 ต่อ 148
115 28 ส.ค. 2560
156 ประมูลจ้างก่อสร้างโรงงานแปรรูปสุกร เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
เบอร์โทร: 044 - 661205
108 28 ส.ค. 2560
157 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค๊บ 4 ประตู องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว
เบอร์โทร: 044 - 186271-5
89 28 ส.ค. 2560
158 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง ประจำปีงบประมาณ 2560 ม.1 บ.โนนสุวรรณ สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
เบอร์โทร: 044 - 666399 ต่อ 104
52 28 ส.ค. 2560
159 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง ประจำปีงบประมาณ 2560 ม.4 บ.โกรกแก้ว สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
เบอร์โทร: 044 - 666399 ต่อ 104
48 28 ส.ค. 2560
160 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและ เสื่อมสภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
เบอร์โทร: 044 - 666579
86 28 ส.ค. 2560
161 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
39 28 ส.ค. 2560
162 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
56 28 ส.ค. 2560
163 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
94 28 ส.ค. 2560
164 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
53 25 ส.ค. 2560
165 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
41 25 ส.ค. 2560
166 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
33 25 ส.ค. 2560
167 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
39 25 ส.ค. 2560
168 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 602218
89 25 ส.ค. 2560
169 ประมูลจ้างโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559,2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
45 25 ส.ค. 2560
170 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรฯ จากบ้านแท่นทัพไทย ม.10 - ศูนย์ศิลปาชีพอำเภอละหานทราย จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง
เบอร์โทร: 044 - 634723
37 25 ส.ค. 2560
171 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต. เจริญสุข ม.6 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข
เบอร์โทร: 091 - 0766950
39 25 ส.ค. 2560
172 สอบราคาจ้างเจาะบ่อบาดาลบริเวณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดงสเตเดี้ยม) ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
44 24 ส.ค. 2560
173 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่ ชุมชนบ้านสายโท 8 กลาง ม.12 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร
เบอร์โทร: 044 - 666178-9
50 24 ส.ค. 2560
174 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
44 24 ส.ค. 2560
175 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 -604000 ต่อ 1006
89 24 ส.ค. 2560
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com