ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 3821 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
เบอร์โทร: 044 - 659185
4 25 มิ.ย. 2557
152 ประมูลจัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
เบอร์โทร: 044 - 666273
5 25 มิ.ย. 2557
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารพร้อมงานผังบริเวณ และภูมิสถาปัตยกรรม และงานครุภัณฑ์อาคารหอประชุม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มงานอำนวยการ)
เบอร์โทร: 044 - 666563
22 24 มิ.ย. 2557
154 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้ง จำนวน 29 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลพนมรุ้ง
เบอร์โทร: 044 - 628245 ต่อ 112
17 23 มิ.ย. 2557
155 ประมูลจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังใหม่) ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
24 23 มิ.ย. 2557
156 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
เบอร์โทร: 044 - 666247 - 8
9 23 มิ.ย. 2557
157 ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
เบอร์โทร: 044 - 195129
21 20 มิ.ย. 2557
158 สอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 กลุ่ม โรงพยาบาลขุขันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 045 -8142904
16 20 มิ.ย. 2557
159 สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ
เบอร์โทร: 080 - 1524559 , 089 - 4087781
13 20 มิ.ย. 2557
160 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลสองชั้น
เบอร์โทร: 044 - 180200
16 20 มิ.ย. 2557
161 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลปราสาท
เบอร์โทร: 044 - 600993
21 20 มิ.ย. 2557
162 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา
เบอร์โทร: 044 - 666394
14 20 มิ.ย. 2557
163 สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานหมวดบริการยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
14 20 มิ.ย. 2557
164 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องไตเทียม" จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
10 20 มิ.ย. 2557
165 สอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลพุทไธสง
เบอร์โทร: 044 - 689029 ต่อ 107
23 20 มิ.ย. 2557
166 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic concrete บ้านเมืองไผ่ (คุ้มบัลลังค์) ม.1 ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
เบอร์โทร: 044 - 666682
14 20 มิ.ย. 2557
167 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ
เบอร์โทร: 044 - 605237 ต่อ 14
14 20 มิ.ย. 2557
168 สอบราคาจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
เบอร์โทร: 044 - 666337
24 18 มิ.ย. 2557
169 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 บ.ตาโหงก ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
เบอร์โทร: 044 - 666337
12 18 มิ.ย. 2557
170 สอบราคาจ้างฯ จำนวน 6 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
เบอร์โทร: 044 - 666313
18 18 มิ.ย. 2557
171 สอบราคาซื้อ สื่อการเรียนการสอน (วัสดุการศึกษา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง
เบอร์โทร: 044 - 629246 ต่อ 17
13 18 มิ.ย. 2557
172 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 666255
6 18 มิ.ย. 2557
173 สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาสำหรับผู้รับบริการทันตกรรม และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลขุขันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 045 814290 - 4 ต่อ 201
10 18 มิ.ย. 2557
174 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044 - 192000 ต่อ 14
13 17 มิ.ย. 2557
175 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลถาวร จำนวน 2 ศูนย์ สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044 - 192000 ต่อ 14
7 17 มิ.ย. 2557
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com