ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 3967 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 2 ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ
เบอร์โทร: 044 - 666355
11 01 ส.ค. 2557
152 สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 281 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
เบอร์โทร: 044 - 666354
9 01 ส.ค. 2557
153 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.ศรีษะแรต ถนนข้างโรงพยาบาลพุทไธสง ม.12 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง
เบอร์โทร: 044 - 666345-6
11 01 ส.ค. 2557
154 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กฯ บ.หนองไผ่ อบต.เสาเดียว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์/ศูนย์พัฒนาเด็กฯ วัดโนนศรีคูณ อบต.เสาเดียว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว
เบอร์โทร: 044 - 186271
10 01 ส.ค. 2557
155 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองกก ม.9 ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว
เบอร์โทร: 044 - 186271
6 01 ส.ค. 2557
156 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโคมไฟถนนแบบกิ่งเดี่ยว ม.3, ม.10, ม.14 องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ
เบอร์โทร: 089 - 4087781,081 - 9550566
13 01 ส.ค. 2557
157 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โครงการ ข้อ 12) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร คสล. สาย บ.ดงยาง ม.2 ต.กู่สวนแตง - บ.ยางทะเล ม.5 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
7 01 ส.ค. 2557
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู (หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
เบอร์โทร: 091 - 3385176
8 01 ส.ค. 2557
159 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เบอร์โทร: 044 - 605204, 044 - 666295, 08
12 01 ส.ค. 2557
160 สอบราคาซื้อสื่อวัสดุการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง
เบอร์โทร: 044 - 193069
10 31 ก.ค. 2557
161 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
เบอร์โทร: 044 - 666283
13 31 ก.ค. 2557
162 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง "รถยนต์ 6 ล้อ (สำหรับขนย้ายสิ่งของ)" (ครั้งที่ 3) จำนวน 1 คัน โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
4 31 ก.ค. 2557
163 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 5 รายการ จำนวน 10 เครื่อง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
7 31 ก.ค. 2557
164 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "Micro surgery Set" จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
5 31 ก.ค. 2557
165 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน "ชั้นวางของสเตนเลส ห้องปราศจากเชื้อ" จำนวน 10 ชุด โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
8 31 ก.ค. 2557
166 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 9 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาคอก
เบอร์โทร: 044 - 666246
8 31 ก.ค. 2557
167 ประมูลจ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องจัดระบบไฟสัญญาณจราจร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 4/2557 สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 612643 ต่อ 205
10 30 ก.ค. 2557
168 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
เบอร์โทร: 044 - 666313
9 30 ก.ค. 2557
169 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 2 ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
เบอร์โทร: 044 - 666313
12 30 ก.ค. 2557
170 สอบราคาจ้างฯ จำนวน 6 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปล่อง
เบอร์โทร: 044 - 188021
14 30 ก.ค. 2557
171 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์
เบอร์โทร: 044 - 187500 - 1
32 30 ก.ค. 2557
172 สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา/สื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
เบอร์โทร: 044 - 666322
29 29 ก.ค. 2557
173 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล.ฯ จำนวน 4 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลแคนดง
เบอร์โทร: 044 - 193063
8 29 ก.ค. 2557
174 แจ้งผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ปจ. 1/2557 องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 666256
11 29 ก.ค. 2557
175 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "ชุดเจาะและตัดกระดูกใบหน้า" (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
4 29 ก.ค. 2557
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com