ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7212 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พัฒนาและเพิ่มศักยภาพสิ่งอำนวยความสะดวก ถนน ลานจอดรถปราสาทเมืองต่ำ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เบอร์โทร: 044 - 666251
29 15 ธ.ค. 2559
152 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
เบอร์โทร: 044 - 666579
47 15 ธ.ค. 2559
153 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง ม.5 บ.สวายจีกน้อย อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
เบอร์โทร: 044 - 666754
53 14 ธ.ค. 2559
154 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง จำนวน 1 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก
เบอร์โทร: 044 - 632080
40 14 ธ.ค. 2559
155 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ
เบอร์โทร: 098 -2741131
40 14 ธ.ค. 2559
156 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
30 14 ธ.ค. 2559
157 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
25 14 ธ.ค. 2559
158 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 6 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
เบอร์โทร: 044 - 666263
61 08 ธ.ค. 2559
159 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 670103 - 7 ต่อ 219
29 08 ธ.ค. 2559
160 สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 666577
42 08 ธ.ค. 2559
161 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 666528
30 08 ธ.ค. 2559
162 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
เบอร์โทร: 044 - 610201
71 02 ธ.ค. 2559
163 การขายทอดตลาดพัสดุ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611502
87 02 ธ.ค. 2559
164 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (AsphaLtic Concrete) ถ.โคกรัก ซ.1 จาก ถ.หัวถนน-ดอนอะราง ไปทางทิศเหนือ สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
เบอร์โทร: 044 - 666399 ต่อ 104
34 02 ธ.ค. 2559
165 ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
เบอร์โทร: 044 - 666356
26 02 ธ.ค. 2559
166 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
เบอร์โทร: 044 - 666356
23 02 ธ.ค. 2559
167 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
เบอร์โทร: 044 - 666271
30 02 ธ.ค. 2559
168 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ.ไผ่ ม.2 ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
เบอร์โทร: 094 - 5300131
26 02 ธ.ค. 2559
169 สอบราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ครั้งที่ 1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611016
21 02 ธ.ค. 2559
170 แก้ไขเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E6/2560 ตามประกาศ อบต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
เบอร์โทร: 044 - 666313
23 02 ธ.ค. 2559
171 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง
เบอร์โทร: 044 - 666452 ต่อ 15
43 01 ธ.ค. 2559
172 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 182560-1
23 01 ธ.ค. 2559
173 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง ม.9 บ.ระกา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
เบอร์โทร: 044 - 666754
40 01 ธ.ค. 2559
174 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ 4 บ.แซะซอ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
เบอร์โทร: 044 - 666754
35 01 ธ.ค. 2559
175 สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
เบอร์โทร: 044 - 666273
20 01 ธ.ค. 2559
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com