ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 6452 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.1 บ.โคกตูม ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
เบอร์โทร: 044 - 666244/044 - 666243
9 10 ก.พ. 2559
2 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ.หนองแขม สำนักงานเทศบาลตำบลอุดมธรรม
เบอร์โทร: 044 - 691551 ต่อ 106
9 10 ก.พ. 2559
3 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611502
15 09 ก.พ. 2559
4 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กกลางแจ้งพร้อมติดตั้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ.โคกวัด ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู
เบอร์โทร: 044 - 666219
5 09 ก.พ. 2559
5 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 670103 - 7 ต่อ 219
5 09 ก.พ. 2559
6 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลลำปลายมาศ
เบอร์โทร: 044 - 661242
6 09 ก.พ. 2559
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม
เบอร์โทร: 044 - 666288
13 08 ก.พ. 2559
8 ขายทอดตลาดซากอาคารเรียน อาคารประกอบสถานศึกษาในสังกัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
เบอร์โทร: 044 - 670713
45 05 ก.พ. 2559
9 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลบริเวณสนามกีฬากลาง (เขากระโดงสเตเดี้ยม) ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ข้อ 4,5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
10 05 ก.พ. 2559
10 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
11 05 ก.พ. 2559
11 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางผิวจราจรลาดยางแบบ Cape SeaL ม. 1-8-7 องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053 - 4
13 03 ก.พ. 2559
12 ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง บ.สะยา ม.3 ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
เบอร์โทร: 094 - 5300131
13 03 ก.พ. 2559
13 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
13 03 ก.พ. 2559
14 จ้างเหมางานโดยวิธีตกลงราคา ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่าน
เบอร์โทร: 044 - 664012
28 03 ก.พ. 2559
15 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611502
20 03 ก.พ. 2559
16 สอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
เบอร์โทร: 044 - 666224 - 5
7 03 ก.พ. 2559
17 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา E 4.6/2559 องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู
เบอร์โทร: 044 - 666219
21 02 ก.พ. 2559
18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (5 โครงการ) องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู
เบอร์โทร: 044 - 666219
22 02 ก.พ. 2559
19 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลบ้านกรวด
เบอร์โทร: 044 - 679428 ต่อ 148
12 29 ม.ค. 2559
20 การเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยราช
เบอร์โทร: 044 - 658019
22 29 ม.ค. 2559
21 การเปิดเผยราคากลางฯ ของที่ทำการปกครองอำเภอโนนสุวรรณ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสุวรรณ
เบอร์โทร: 044 - 607144
27 29 ม.ค. 2559
22 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภุูมิ
เบอร์โทร: 044 - 815111 ต่อ 139
11 28 ม.ค. 2559
23 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ.โคกเบง (คุ้มโคกตาสุข) ม.8 ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
เบอร์โทร: 044 - 666224 - 5
21 28 ม.ค. 2559
24 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
17 28 ม.ค. 2559
25 ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมปุ๊ก
เบอร์โทร: 044 - 634782
13 28 ม.ค. 2559
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com