ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 6625 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ครั้งที่ 2/2559 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 658162 ต่อ 102,109
2 26 พ.ค. 2559
2 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีต พร้อมไหล่ทางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักถนนพุทธิรัตน์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 671368 ต่อ 104
3 26 พ.ค. 2559
3 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โรงพยาบาลพุทไธสง
เบอร์โทร: 044 - 689131
7 26 พ.ค. 2559
4 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
เบอร์โทร: 044 - 666682
7 26 พ.ค. 2559
5 สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย
เบอร์โทร: 044 - 666386 ต่อ 17
4 25 พ.ค. 2559
6 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา "หุ่นเด็กสำหรับฝึกการฟังเสียงหัวใจและปอด" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
2 25 พ.ค. 2559
7 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบ
เบอร์โทร: 044 - 666050,044 - 666051
4 25 พ.ค. 2559
8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611442 ต่อ 15
2 25 พ.ค. 2559
9 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีน บ. กระสัง ม.12 ถึง บ.เครืองชุด ม.4 ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 690212
4 25 พ.ค. 2559
10 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ชุมชน บ.ตะโกพัฒนา ม.12 ต.อีสานเขต สำนักงานเทศบาลตำบลพนมรุ้ง
เบอร์โทร: 044 - 628245 ต่อ 112
4 25 พ.ค. 2559
11 ประกวดราคาซ่ื้อประเภทรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลเมืองชุมเห็ด
เบอร์โทร: 044 - 666450 ต่อ 13
6 23 พ.ค. 2559
12 ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 6 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
5 23 พ.ค. 2559
13 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้อบเด็กแรกเกิด 2 เครื่อง,เครื่องส่องไฟเด็กแรกเกิดตัวเหลือง 2 เครื่อง,เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ สัญญาณความดันโลหิตแบบภายนอกและเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 3 เครื่อง) โรงพยาบาลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 656119, 044 - 649029 ต่อ
6 19 พ.ค. 2559
14 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองหัวแรด ม.10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 649192 - 3
21 19 พ.ค. 2559
15 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร เคพซีล บ.ห้วยหวาย บ.ห้วยหวายพัฒนา ม.9,15 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เบอร์โทร: 044 - 666297
6 19 พ.ค. 2559
16 เปลี่ยนแปลงวันที่ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ (ฝาย มข 2557) ม 5 บ.ค้อ ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง
เบอร์โทร: 087 - 0072547
10 19 พ.ค. 2559
17 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 2 บ.โคกเฟือง ซอย บ. นางเอม บุญราศรี - คลองส่งน้ำ และโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 5 บ. สำโรง ซอยตรงข้ามศาลาประชาคมหมู่บ้าน ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงใหม่
เบอร์โทร: 044 - 666228
8 18 พ.ค. 2559
18 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ. ชุมแสง ม. 2 - บ. สวายตางวน ม.1 ต.หนองใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
เบอร์โทร: 044 - 666367
6 18 พ.ค. 2559
19 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ (ฝาย มข 2557) ม.5 บ.ค้อ ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง
เบอร์โทร: 086 - 2591176
8 18 พ.ค. 2559
20 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่าง ม.4 ถึง ม. 13 บ. สระตะโก และ บ.หนองโก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เบอร์โทร: 044 - 605204
7 18 พ.ค. 2559
21 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.2 บ.โคกเพชร ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
เบอร์โทร: 044 - 610201
7 18 พ.ค. 2559
22 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 2,4,6 อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 044 - 666220-1
9 17 พ.ค. 2559
23 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.แคน ม. 7 ไป บ.ปลัดปุ๊ก ม.6 ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ
เบอร์โทร: 044 - 666107
11 17 พ.ค. 2559
24 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง ม.11 บ.สายตรี 10 เส้นสวนยางพาราของนายธนา ไปป่ากระสัง ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้งาม
เบอร์โทร: 044 - 679976
6 17 พ.ค. 2559
25 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่าง ม.4 ถึง ม.13 บ.สระตะโก และ บ.หนองโก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เบอร์โทร: 044 - 605204
5 17 พ.ค. 2559
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com