ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 3376 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1.7/2557 องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู
เบอร์โทร: 044 - 666219
5 10 มี.ค. 2557
152 ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
เบอร์โทร: 044-184001
14 10 มี.ค. 2557
153 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "ชุดเจาะและตัดกระดูกใบหน้า" จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
6 10 มี.ค. 2557
154 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องฉายภาพทึบแสง จำนวน 2 เครื่อง วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
เบอร์โทร: 044 - 699255
3 10 มี.ค. 2557
155 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน ต.โคกล่าม จำนวน 5 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม
เบอร์โทร: 044 - 666288
16 10 มี.ค. 2557
156 สอบราคาซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.ไผ่ ม. 2 และ บ.สุขสวัสดิ์ ม.14 ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
เบอร์โทร: 044 - 666493
6 10 มี.ค. 2557
157 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุที่ชำรุด จำนวน 8 รายการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611502
28 10 มี.ค. 2557
158 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เบอร์โทร: 044 - 666186
10 10 มี.ค. 2557
159 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "Bird's respirator" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
4 10 มี.ค. 2557
160 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง
เบอร์โทร: 044 - 194624
140 06 มี.ค. 2557
161 ประมูลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 614616
108 06 มี.ค. 2557
162 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ซ.หมูกระทะ ม.5 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุีรีรัมย์/ถนน คสล. ซอยทางเข้าวัด บ.ถนนขาด ม.14 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 666255
101 06 มี.ค. 2557
163 สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053
93 06 มี.ค. 2557
164 สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 649192 - 3
132 05 มี.ค. 2557
165 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบ
เบอร์โทร: 044 - 666050 - 51
106 05 มี.ค. 2557
166 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 666563
28 04 มี.ค. 2557
167 สอบราคาจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น จำนวน 3 รายการ/จัดซื้อวัสดุ หินผสม จำนวน 2 รายการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611502
4 04 มี.ค. 2557
168 สอบราคาซื้อ "วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์" ชุดตรวจสารชีวเคมีในปัสสาวะ (Urine Rapid Test Kit) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2095
9 04 มี.ค. 2557
169 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
14 04 มี.ค. 2557
170 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น" จำนวน 2 ชุด โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 -615002 ต่อ 3417
5 04 มี.ค. 2557
171 สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2073 (ลำปลายมาศ - นางรอง) ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
เบอร์โทร: 044 - 185692
15 04 มี.ค. 2557
172 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย
เบอร์โทร: 044 - 187105
33 04 มี.ค. 2557
173 ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง
เบอร์โทร: 044 - 666345-6
8 04 มี.ค. 2557
174 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
11 04 มี.ค. 2557
175 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร
เบอร์โทร: 044 - 197444
9 04 มี.ค. 2557
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 โทร.044-611342 สป.37125
e-mail: buriram@moi.go.th