ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7281 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมแรงดันและปริมาตร (VentiLator) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
40 07 ก.พ. 2560
152 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "ชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวีดีทัศน์ฯ " โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
41 07 ก.พ. 2560
153 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์
เบอร์โทร: 044 - 187500
68 06 ก.พ. 2560
154 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องฟอกไตชนิดต่อเนื่องฯ" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
46 06 ก.พ. 2560
155 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง(งานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค) จำนวน 6 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 - 617579 ต่อ 14
59 06 ก.พ. 2560
156 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Cape seaL ม.13 ชุมชนโคกอุดม สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
เบอร์โทร: 044 - 190153
52 06 ก.พ. 2560
157 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 613797-8
93 06 ก.พ. 2560
158 เปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
เบอร์โทร: 044 - 666247 - 8 ต่อ 15
51 06 ก.พ. 2560
159 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ.โคกตะแบก ม.4 ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน
เบอร์โทร: 044 - 666408
57 03 ก.พ. 2560
160 สอบราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ครั้งที่ 2 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611016
37 03 ก.พ. 2560
161 สอบราคาซื้อลูกรังเพื่อใช้ในการจัดทำสาธารณูปโภค ตามโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกฯ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611737
56 02 ก.พ. 2560
162 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องจี้ผ่าตัด" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
39 30 ม.ค. 2560
163 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องจี้ใต้น้ำ" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
27 30 ม.ค. 2560
164 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "ชุดเจาะและตัดกระดูกใบหน้า" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
26 30 ม.ค. 2560
165 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
เบอร์โทร: 044 - 666284
53 30 ม.ค. 2560
166 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะสระน้ำ บ.หนองปรือพัฒนา ม.18 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก
เบอร์โทร: 044 - 181534
58 27 ม.ค. 2560
167 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: -
27 27 ม.ค. 2560
168 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำจังหัน ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง
เบอร์โทร: 044 - 606336
48 26 ม.ค. 2560
169 ขายโดยวิธีตกลงราคาต้นไม้ของโรงพยาบาลคูเมือง โรงพยาบาลคูเมือง
เบอร์โทร: 044 - 699038 ต่อ 1302
69 26 ม.ค. 2560
170 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
42 26 ม.ค. 2560
171 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
56 25 ม.ค. 2560
172 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AsphaLtic Concrete โดยวิธี Pavement In PLace RecycLing ถนนลาดยางฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม
เบอร์โทร: 044 - 666196
37 25 ม.ค. 2560
173 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ การใช้งานปกติ สำนักงานเทศบาลตำบลสามแวง
เบอร์โทร: 044 - 696159
88 25 ม.ค. 2560
174 สอบราคาโครงการปรับปรุงเสริมถนนดินลงหินคลุก ม. 4 บ.นาแซง ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง
เบอร์โทร: 044 - 193069
42 25 ม.ค. 2560
175 เปลี่ยนแปลงประกาศฯ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง(สิ่งสาธารณูปโภค) จำนวน 4 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 - 617579 ต่อ 14
63 23 ม.ค. 2560
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com