ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7101 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ โรงพยาบาลขุขันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 045 - 814290-4 ต่อ 201
16 21 ต.ค. 2559
152 ประกวดราคาจ้าง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
เบอร์โทร: 044 - 666264
12 21 ต.ค. 2559
153 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลลุมปุ๊ก
เบอร์โทร: 044 - 634782
26 21 ต.ค. 2559
154 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 แห่ง ม.13 บ.โคกตาสิงห์ ต. สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก
เบอร์โทร: 044 - 181534 ต่อ 13
15 21 ต.ค. 2559
155 ประมูลจ้างโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558,2559 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
11 21 ต.ค. 2559
156 เลื่อนวันยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
9 21 ต.ค. 2559
157 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชัน
เบอร์โทร: 091 - 8325515
24 20 ต.ค. 2559
158 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 1 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
เบอร์โทร: 044 - 666247 - 8 ต่อ 15
14 20 ต.ค. 2559
159 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 602218
62 19 ต.ค. 2559
160 สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่ชุมชนอำเภอโนนดินแดง และสอบราคาจ้างเหมาบุคคลทั่วไป สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: 044 - 606253 ต่อ 122
8 19 ต.ค. 2559
161 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611502
26 18 ต.ค. 2559
162 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมรัตนาราม (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม บ.มะระ ม. 12 ต.หนองเต็ง อ. กระสัง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเต็ง
เบอร์โทร: 044 - 666466
15 18 ต.ค. 2559
163 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมรัตนาราม (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม บ.มะระ ม. 12 ต.หนองเต็ง อ. กระสัง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเต็ง
เบอร์โทร: 044 - 666466
11 18 ต.ค. 2559
164 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลทรงแชมเปญ ม.4 บ.กระสัง ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
เบอร์โทร: 044 - 666216
20 18 ต.ค. 2559
165 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มงานอำนวยการ)
เบอร์โทร: 044 - 666563
9 18 ต.ค. 2559
166 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม. 17 บ.โคกสะอาด ต.สองชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลสองชั้น
เบอร์โทร: 044 - 180200
15 18 ต.ค. 2559
167 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.6 บ.โคลด ต. สองชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลสองชั้น
เบอร์โทร: 044 - 180200
14 18 ต.ค. 2559
168 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611502
17 18 ต.ค. 2559
169 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.2 บ.กะน็อบ ต.กันทรารมย์ อบต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
เบอร์โทร: 044 - 666114 ต่อ 14
15 18 ต.ค. 2559
170 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลูกรัง ม. 3,15 บ.หนองเสม็ด ต.ลำนางรอง จำนวน 4 ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
เบอร์โทร: 044 - 610201
16 18 ต.ค. 2559
171 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ.บัว ม.3 จำนวน 1 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
เบอร์โทร: 044 - 666247 - 8 ต่อ 15
11 18 ต.ค. 2559
172 สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 604000 ต่อ 1006
10 18 ต.ค. 2559
173 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavenment In-PLace RecycLing) สาย บ.หนองกวางทอง - บ.รัตนะ ม.3 บ.หนองกวาง ต. สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
เบอร์โทร: 044 - 666651
9 18 ต.ค. 2559
174 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.7 บ.หนองตะเคียน สำนักงานเทศบาลตำบลชำนิ
เบอร์โทร: 044 - 609194
9 18 ต.ค. 2559
175 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ 1 แห่ง บ.บุลิ้นฟ้า ม.13 เทศบาลตำบลทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย
เบอร์โทร: 044 - 187105
9 18 ต.ค. 2559
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com