ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7362 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน สำนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
เบอร์โทร: 044 - 659185 ต่อ 6
27 29 มี.ค. 2560
152 ประมูลจ้างโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
47 28 มี.ค. 2560
153 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
เบอร์โทร: 044 - 607140 ต่อ 201,202
55 24 มี.ค. 2560
154 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
26 24 มี.ค. 2560
155 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 649192 - 3
48 24 มี.ค. 2560
156 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ
เบอร์โทร: 081 - 0700983,098 - 2741131
39 23 มี.ค. 2560
157 สอบราคาซื้อลูกรังเพื่อใช้ในการจัดทำสาธารณูปโภค ตามโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกฯ "ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองโสน" ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611737
30 23 มี.ค. 2560
158 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-PLace RecycLing ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลสามแวง
เบอร์โทร: 044 - 696159
38 22 มี.ค. 2560
159 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "หัวตรวจหัวใจผ่านทางหลอดอาหารชนิด XMATRIXX X7-2T" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
19 21 มี.ค. 2560
160 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "ตู้อบเด็กน้ำหนักตัวน้อย" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
12 21 มี.ค. 2560
161 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละลวด
เบอร์โทร: 044 - 666396
54 21 มี.ค. 2560
162 เปิดประมูลให้เอกชนก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น ค.ส.ล. สถานธนานุบาลและอาคารพาณิชย์ 7 คูหา แล้วอุทิศให้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 602345 ต่อ 205
47 21 มี.ค. 2560
163 สอบราคาจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลพุทไธสง
เบอร์โทร: 044 - 689029 ต่อ 107
39 21 มี.ค. 2560
164 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลขุขันธ์ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
เบอร์โทร: 045 - 814290-4 ต่อ 201
21 21 มี.ค. 2560
165 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 21 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง
เบอร์โทร: 044 - 609977
50 20 มี.ค. 2560
166 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
เบอร์โทร: 044 - 607218
17 20 มี.ค. 2560
167 เปลี่ยนแปลงประกาศฯ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 - 617579 ต่อ 14
29 17 มี.ค. 2560
168 ประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่าน
เบอร์โทร: 044 - 664099
27 17 มี.ค. 2560
169 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044 - 646075 ต่อ 119
22 17 มี.ค. 2560
170 สอบราคาจ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: 044 - 606253 ต่อ 122
62 15 มี.ค. 2560
171 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.ดงบัง, รพ.สต.ทุ่งจังหัน และ รพ.สต.โคกรัก โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
เบอร์โทร: 044 - 607140 ต่อ 201,202
49 15 มี.ค. 2560
172 แจ้งผลการพิจารณาสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำนอกอาคาร อบต.ดงอีจาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053-4
42 15 มี.ค. 2560
173 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 - 617579 ต่อ 14
23 15 มี.ค. 2560
174 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการ อบต.ตะโกตาพิ ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 044 - 666220-1
49 14 มี.ค. 2560
175 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.หนองดง เชื่อมหนองสะเดา บ.ชัยพัฒนา ม.6 (คุ้มหนองดง) และ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองจบก เชื่อมถนนสาย บ.ตะโกตาพิ - ประทัดบุ ม.7 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 044 - 666220-1
51 14 มี.ค. 2560
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com