ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7798 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 2 3 4 5 6 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
76 ประกวดราคาซื้อบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์์ (e-bidding) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโสก
เบอร์โทร: 0-44195129
15 06 ธ.ค. 2561
77 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-604000 ต่อ 1013*1016
17 04 ธ.ค. 2561
78 จัดซื้ออัฒจันทร์เหล็กพร้อมติดตั้งบริเวณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์(เขากระโดง สเตเดี้ยม)และสนามฟุตบอล 2 และ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
24 04 ธ.ค. 2561
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาผ้าใบโครงเหล็กพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวรอัฒจันทร์ที่นั่งสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดงสเตเดี้ยม) และสนามฟุตบอล 2 และ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคา องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
14 04 ธ.ค. 2561
80 ประกวดราคาซื้อ เต้นท์นอนพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง200 ซม. ยาว 180 ซม. สูง130ซม. จำนวน5,000หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 04460 2
15 03 ธ.ค. 2561
81 รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
เบอร์โทร: 044611442
14 03 ธ.ค. 2561
82 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยเครื่องยนต์ดีเศลติดตั้งแท่นรอง ขนาด 10 นิ้ว คูณ 10 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512,044-6022
21 26 พ.ย. 2561
83 การรีบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายวิชาการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก
เบอร์โทร: 042-620976
10 26 พ.ย. 2561
84 การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 604000 ต่อ 1013-1016
18 23 พ.ย. 2561
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 14
21 22 พ.ย. 2561
86 ประกวดราคาจัดซื้อรถบบทุกดีเซล ขนาด 1 คันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส (แบบยกสูง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044621309 ต่อ 11
14 21 พ.ย. 2561
87 การซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเกษตรกรเตรียมสู่การพัฒนาและแปรรปผลิตภัณฑ์จากไหมเพื่อการค้า ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกรียรติ อ.พุทไธสง
เบอร์โทร: 044 689008
20 20 พ.ย. 2561
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและลานจอดรถด้านหลังปราสาทพนมรุ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เบอร์โทร: 044-666251
25 15 พ.ย. 2561
89 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เบอร์โทร: 044 604000 ต่อ 1019,1020
12 15 พ.ย. 2561
90 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
เบอร์โทร: 044 182 560-1
10 14 พ.ย. 2561
91 ผลการคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044613258 ต่อ 14
16 09 พ.ย. 2561
92 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e*bidding) เทศบาลตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: 044-606253 ต่อ 122
15 05 พ.ย. 2561
93 การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภืวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
เบอร์โทร: 043000933
30 30 ต.ค. 2561
94 โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ว่าการอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทำการปกครองอ.ชำนิ
เบอร์โทร: 044-666435
43 25 ต.ค. 2561
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารจอดรถศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 14
25 25 ต.ค. 2561
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ราง U) พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติ หมู่ที่ 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044649192-3
64 11 ต.ค. 2561
97 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
เบอร์โทร: 094 5300131
78 11 ต.ค. 2561
98 ประกวดราคาจ้าง โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512,044 602218
34 10 ต.ค. 2561
99 การลงทะเบียนขององค์กรที่มีลิขสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044604000ต่อ1019,1502
21 09 ต.ค. 2561
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 08-001 (สายทาง แยกทางหลวง24-บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4) บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 ตำบลโคกม้า มีพื้ที่ไม่น้อยกว่า 15,200 ตารางเมตร เทศมนตรีตำบลโคกม้า
เบอร์โทร: 044-110694ต่อ12
28 09 ต.ค. 2561
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com