ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7907 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 2 3 4 5 6 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
76 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหนองพันธุ์ชุลี หมู่ที่ ๑๕ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ - บ้านศรีสะยาง หมู่ที่ ๑๑ ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อิสาณ๒ ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
9 31 ก.ค. 2562
77 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านไทยจาน หมู่ที่ ๓ ต.สระทอง-บ้านโคกล่าม ม.10 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อิสาณ๒ ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
11 31 ก.ค. 2562
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง ส่ยบ้านไทรทม หมู่ีที่ ๒ ต.สระทอง-บ้านเสาเดียว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
11 31 ก.ค. 2562
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงปูผิวจราจร พาราแอสสติกคอนกรีต บนผิวทางเดิม บ.หนองขุนปราบ ม.6 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลามศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อิสาณ๒ ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
เบอร์โทร: 044-666263
11 19 ก.ค. 2562
80 ขายทอดตลาด (ไม้สัก)ในที่ราชพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611442
46 19 ก.ค. 2562
81 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ)การศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการศึกาษาผลกระทบสิ่งแลวดล้อม โครงการก่อสร้่งท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
เบอร์โทร: 02-2871667
19 19 ก.ค. 2562
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltiv Concrete สายบ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย -บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512,044 602218
10 18 ก.ค. 2562
83 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete สายหลังสถานีรถไฟเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์-บ้านหมื่นพิทักษ์ หมู่ที่ 18 ต.ชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0446111144 ต่อ 2512,044602218
13 12 ก.ค. 2562
84 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
27 04 ก.ค. 2562
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า อบต.หมู่ที่๑ บ.หนองตะลุมปุ๊ก-หมู่ที่๗ บ.หนองปรือใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง
เบอร์โทร: 044666148
15 24 มิ.ย. 2562
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 14
19 24 มิ.ย. 2562
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้า่งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยหมู่ที่๒ สายจากแยกถนนลาดยางเส้นนอก-บ้านนายสุรัตน์ มูระคา ตำบลถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044-192000 ต่อ 14
12 24 มิ.ย. 2562
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อิสาณ๒ ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 -617579 ต่อ 14
20 24 มิ.ย. 2562
89 ขายพัสดุชำรุดไม่จำเป็นต้องใช้ทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งที่ ๒ ทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 -611502
51 24 มิ.ย. 2562
90 ประกวดราสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองฝายใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044686114 ต่อ 114,115
15 18 มิ.ย. 2562
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบหนองเต่า หมู่ที่ 13 ตำบลนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ ด้วยวิธีประะบายน้ำ ถนนประชาสามัคคี 1 ถึงถนนราษฎร์บำรุง 3 หมู่ที่ 7 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044686114 ต่อ 114 115
11 18 มิ.ย. 2562
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำตัวยู ฝารางไอ (กลางถนน)ซอยม่านอุทิศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง
เบอร์โทร: 044624527
12 18 มิ.ย. 2562
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำอถนนนิคมเขจ ๗ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละหานทราย อ.ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044-649192-3
8 18 มิ.ย. 2562
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคมบ้านศรีสุข-บ้านนายสุวิทย์ เรืองสุขสุด หมู่ที่3 บ้านศรีสุข ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 044-666220-1
14 10 มิ.ย. 2562
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกเพื่อเกษตร สายห้วยสำโรง - นานายแก้วบาลโสง หมู่ที่ 1 ตำบลตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 044-666220-1
17 10 มิ.ย. 2562
96 ประกาศขายทอดตลาด ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
เบอร์โทร: -
84 27 พ.ค. 2562
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อิสาณ๒ ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044617579 ต่อ 14
13 23 พ.ค. 2562
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก่ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อิสาณ๒ ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044617579 ต่อ 14
16 23 พ.ค. 2562
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนตินกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในชุมชนสายโท 4 ใต้หมู่ที่ 10 วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร
เบอร์โทร: 044666178-9
13 17 พ.ค. 2562
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางถนนภายในชุมชน บ้านสายโท 3 หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร
เบอร์โทร: 0444666178-9
19 07 พ.ค. 2562
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com