ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

 
พบข้อมูลทั้งหมด 8407 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 334 335 336 337 ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
8376 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โรงพยาบาลขุขันธ์
เบอร์โทร: 0 4563 0481
537 04 ก.ย. 2552
8377 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายประดิษฐ์-ทุ่งนา ม.10 ต.เจริญสุข อบต.เจริญสุข
เบอร์โทร: 0 4478 2061
538 04 ก.ย. 2552
8378 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้านพูนสุข ม.6 ต.เจริญสุข อบต.เจริญสุข
เบอร์โทร: 0 4478 2061
539 04 ก.ย. 2552
8379 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองพูน-สระประดาบก ม.2 ต.เจริญสุข อบต.เจริญสุข
เบอร์โทร: 0 4478 2061
465 04 ก.ย. 2552
8380 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์" โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
474 04 ก.ย. 2552
8381 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องรับส่งวิทยุ อบต.เขาคอก
เบอร์โทร: 0 4460 5049
493 04 ก.ย. 2552
8382 สอบราคาโครงการติดตั้งป้ายเทศบาลตำบลสำโรงใหม่ ตำบลสำโรงใหม่ อ.ละหานทราย เทศบาลตำบลสำโรงใหม่
เบอร์โทร: 0 4464 9009
518 04 ก.ย. 2552
8383 สอบราคาวื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ตรวจการณ์และพยาบาลฉุกเฉิน(FR) ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย เทศบาลตำบลสำโรงใหม่
เบอร์โทร: 0 4464 9009
446 04 ก.ย. 2552
8384 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สูงเนิน
เบอร์โทร: 0 4418 0601
411 04 ก.ย. 2552
8385 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ จำนวน 5 โครงการ เทศบาลเมืองนางรอง
เบอร์โทร: 0 4462 4527
454 04 ก.ย. 2552
8386 (ต่อ) ของโครงการสถานีสูบน้ำบ้านโนนอุดมต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นม. โครงการก่อสร้าง1 สำนักชลประทานที่ 8
เบอร์โทร: 0 4427 5610
483 04 ก.ย. 2552
8387 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกนิกส์งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ-วางท่อส่งน้ำ และอาคารประกอบ โครงการก่อสร้าง1 สำนักชลประทานที่ 8
เบอร์โทร: 0 4427 5610
509 04 ก.ย. 2552
8388 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002-2084
444 01 ก.ย. 2552
8389 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 0 4464 9192-3
507 01 ก.ย. 2552
8390 ประกาศสอบราคาซื้อเต็นท์ เทศบาลตำบลสตึก
เบอร์โทร: 0 4468 1019 ต่อ13
602 01 ก.ย. 2552
8391 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประจำชุมชนบ้านพลับพลาม.2 ต.พลับพลาชัย อ.พลับพลาชัย เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
เบอร์โทร: 0 4460 8060ต่อ23
504 01 ก.ย. 2552
8392 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประจำชุมชนบ้านสะเดาม.1 ต.พลับพลาชัย อ.พลับพลาชัย เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
เบอร์โทร: 0 4460 8060 ต่อ 23
524 01 ก.ย. 2552
8393 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สนามชัย
เบอร์โทร: 0 2402 7556
525 01 ก.ย. 2552
8394 ประมูลราคาจ้างด้วยวีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างซ่อมสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ สายบ้านถาวร-บ้านโคก เทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 0 4419 2000ต่อ 13
471 01 ก.ย. 2552
8395 (ต่อ) ตอนควบคุม 0200 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2074(ทางพาดพุทไธสง)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 219(สตึก) แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 1657ต่อ109
484 01 ก.ย. 2552
8396 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกนิกส์งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข2226 แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 1657ต่อ109
466 01 ก.ย. 2552
8397 (ต่อ) ตอน ต่อเขต เทศบาลตำบลหนองกี่-โนนศรีคูณ แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 1657ต่อ109
592 01 ก.ย. 2552
8398 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกนิกส์งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2166 แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 1657 ต่อ 109
502 01 ก.ย. 2552
8399 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 446 1386
552 01 ก.ย. 2552
8400 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์" ชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดต่อมลุกหมากผ่านกล้องด้วยไฟฟ้าชนิด Bipolar" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
573 01 ก.ย. 2552
 ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com