ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

 
พบข้อมูลทั้งหมด 8100 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 320 321 322 323 324 ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
8026 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
เบอร์โทร: 0 4460 8060ต่อ23
494 17 ก.ย. 2552
8027 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองเต็ง
เบอร์โทร: 0 4478 1256
441 17 ก.ย. 2552
8028 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ไก่ย่างหนองกี่ เทศบาลตำบลหนองกี่
เบอร์โทร: 0 4464 1380
477 17 ก.ย. 2552
8029 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานเทศบาลประโคนชัย เทศบาลตำบลประโคนชัย
เบอร์โทร: 0 4467 1368ต่อ104
429 17 ก.ย. 2552
8030 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์" เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
401 17 ก.ย. 2552
8031 ประกวดราคาซื้อเชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
427 17 ก.ย. 2552
8032 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข ม.3 ต.ละลวด อ.ชำนิ อบต.ละลวด
เบอร์โทร: 0 4460 5140
445 17 ก.ย. 2552
8033 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
496 17 ก.ย. 2552
8034 ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมติดตั้ง เทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 0 4461 7042
538 17 ก.ย. 2552
8035 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.17 บ.หินลาด เทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 0 4461 7042
505 17 ก.ย. 2552
8036 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถด้านหน้าอาคารด้านหน้าอาคารบ้านพักหัวหน้าส่วนราชการบริเวณโรงเรียนเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 44602 345 ต่อ 404
464 17 ก.ย. 2552
8037 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟหัวเรซิ่นพร้อมเดินสายไฟฟ้าและต่อบรรจบเข้ากับระบบไฟฟ้าของเดิมจำนวน 73 จุด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 44602 345 ต่อ 404
465 17 ก.ย. 2552
8038 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. ซอยข้างวรรณวิศาแมนชั่น เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 44602 345 ต่อ 404
512 17 ก.ย. 2552
8039 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ฯ พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยหลังศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 44602 345 ต่อ 404
522 17 ก.ย. 2552
8040 สอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.12 ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง อบต.เมืองไผ่
เบอร์โทร: 0 4461 5533ต่อ13
543 12 ก.ย. 2552
8041 สอบราคาจ้างเหมาถมที่สาธารณะ(สระน้ำหนองตาด) บ้านสี่เหลี่ยม ม.10 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ อบต.แสลงพัน
เบอร์โทร: 0 4418 5159
533 12 ก.ย. 2552
8042 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยู เอช ที อบต.บ้านยาง
เบอร์โทร: 0 4462 0156
441 12 ก.ย. 2552
8043 สอบราคาจ้างก่อสร้าง ประเภทงานทาง จำนวน 5 โครงการ อบต.เสม็ด
เบอร์โทร: 0 4460 5267
507 12 ก.ย. 2552
8044 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ทต.หนองไม้งาม ม.9 ต.หนองไม้งาม เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
เบอร์โทร: 0 4461 8511ต่อ101
534 12 ก.ย. 2552
8045 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงบริเวณที่ทำการ อบต.หนองตาด ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.หนองตาด
เบอร์โทร: 0 4460 5167
549 12 ก.ย. 2552
8046 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง อบต.สะแกซำ
เบอร์โทร: 0 4460 5237 ต่อ 14
484 12 ก.ย. 2552
8047 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก อบต.ชุมแสง
เบอร์โทร: 0 4460 5069
398 12 ก.ย. 2552
8048 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ อบต.ทุ่งวังต.ทุ่งวัง อ.สตึก อบต.ทุ่งวัง
เบอร์โทร: -
597 12 ก.ย. 2552
8049 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต.หนองไทร อบต.หนองไทร
เบอร์โทร: 0 4477 7805
490 12 ก.ย. 2552
8050 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลท์บ้านหนองไทร อบต.หนองไทร
เบอร์โทร: 0 4477 7805
480 12 ก.ย. 2552
 ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com