ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

 
พบข้อมูลทั้งหมด 8100 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 319 320 321 322 323 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
8001 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์เพื่อสร้างสังคมเป็นสุข เทศบาลตำบลทะเมนชัย
เบอร์โทร: 0 4418 7105
434 24 ก.ย. 2552
8002 สอบราคาจ้างจัดทำระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.ละหานทราย
เบอร์โทร: 0 4464 9147
498 24 ก.ย. 2552
8003 เปลี่ยนแปลงเวลาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีสว่าง
เบอร์โทร: 0 4462 9246
480 21 ก.ย. 2552
8004 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.1 บ.บุโพธิ์ต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ อบต.บุโพธิ์
เบอร์โทร: 0 440 4460 5213
533 21 ก.ย. 2552
8005 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ อบต.ตลาดโพธิ์
เบอร์โทร: 0 4418 7500-1
512 21 ก.ย. 2552
8006 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อบต.ไพศาล
เบอร์โทร: 0 4461 8519
458 21 ก.ย. 2552
8007 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อบต
เบอร์โทร: -
542 21 ก.ย. 2552
8008 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างงานลานกีฬาอเนกประสงค์เพื่อสร้างสังคมเป็นสุข ม. 17 ต.เมืองแก อ.สตึก อบต.เมืองแก
เบอร์โทร: 0 4419 3412
550 21 ก.ย. 2552
8009 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข ม.1 ต.หนองปล่อง อ.ชำนิ อบต.หนองปล่อง
เบอร์โทร: -
473 21 ก.ย. 2552
8010 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อบต.ทรัพย์พระยา
เบอร์โทร: 0 4478 0013
495 21 ก.ย. 2552
8011 สอบราคาจัดซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างและซ่อมแซม บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา เทศบาลตำบลหนองกี่
เบอร์โทร: 0 4464 1380
499 21 ก.ย. 2552
8012 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา"หุ่นจำลอง" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
436 18 ก.ย. 2552
8013 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สพท.บร เขต 1
เบอร์โทร: 0 4461 3035
452 18 ก.ย. 2552
8014 ประกาศสอบราคาจ้างโคครงการลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านสวายสอ ม.1 ต.บัวทอง อ. เมืองบุรีรัมย์ อบต.บัวทอง
เบอร์โทร: 0 4478 1026
557 18 ก.ย. 2552
8015 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการประเภทถนน เทศบาลตำบลหนองแวง
เบอร์โทร: 0 4478 4063
444 18 ก.ย. 2552
8016 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข ต.เมืองยาง อ.ชำนิ อบต.เมืองยาง
เบอร์โทร: 0 4460 9147 ต่อ14
452 17 ก.ย. 2552
8017 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข บ.ปะคำสำโรง ม.4 ต.ตูมใหญ่ อบต.ตูมใหญ่
เบอร์โทร: 0 4460 5026ต่อ 112
485 17 ก.ย. 2552
8018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีสว่าง
เบอร์โทร: 0 4462 9246
424 17 ก.ย. 2552
8019 (ต่อ) และโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำบ.นกเรียน ม.4 ถึง บ.ละลม ม.11 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย อบต.สะเดา
เบอร์โทร: 0 4478 3799
492 17 ก.ย. 2552
8020 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข บ.บุญช่วย ม.3 อบต.สะเดา
เบอร์โทร: 0 4478 3799
476 17 ก.ย. 2552
8021 สอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งห้องประชุมอบต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.บ้านยาง
เบอร์โทร: 0 4462 0156
475 17 ก.ย. 2552
8022 สอบราคาจัดซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง อบต.ไพศาล
เบอร์โทร: 0 4461 8519
427 17 ก.ย. 2552
8023 สอบราคาจ้างโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านชุมแสงใหม่ม.13 ต.ดงพลอง อ.แคนดง อบต.ดงพลอง
เบอร์โทร: 0 4478 0106
462 17 ก.ย. 2552
8024 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.กระสัง
เบอร์โทร: 0 4469 0212
454 17 ก.ย. 2552
8025 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
เบอร์โทร: 0 4461 8511ต่อ101
433 17 ก.ย. 2552
 ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com