ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 8006 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 317 318 319 320 321 ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
7951 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงบริเวณที่ทำการ อบต.หนองตาด ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.หนองตาด
เบอร์โทร: 0 4460 5167
542 12 ก.ย. 2552
7952 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง อบต.สะแกซำ
เบอร์โทร: 0 4460 5237 ต่อ 14
482 12 ก.ย. 2552
7953 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก อบต.ชุมแสง
เบอร์โทร: 0 4460 5069
396 12 ก.ย. 2552
7954 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ อบต.ทุ่งวังต.ทุ่งวัง อ.สตึก อบต.ทุ่งวัง
เบอร์โทร: -
594 12 ก.ย. 2552
7955 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต.หนองไทร อบต.หนองไทร
เบอร์โทร: 0 4477 7805
487 12 ก.ย. 2552
7956 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลท์บ้านหนองไทร อบต.หนองไทร
เบอร์โทร: 0 4477 7805
477 12 ก.ย. 2552
7957 สอบราคาซื้อวัสดุส่วนประกอบครุภัณฑ์การแพทย์ "Airotor"(หัวกรอความเร็วสูง) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
420 11 ก.ย. 2552
7958 สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร เทศบาลเมืองนางรอง
เบอร์โทร: 0 4462 4527
475 11 ก.ย. 2552
7959 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อบต.บ้านไทร
เบอร์โทร: 0 4461 6194
438 11 ก.ย. 2552
7960 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง อบต.บ้านไทร
เบอร์โทร: 0 4461 6194
434 11 ก.ย. 2552
7961 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ อบต.เขาคอก
เบอร์โทร: 0 4460 5049
475 11 ก.ย. 2552
7962 สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถกู้ภัยฉุกเฉิน EMS) อบต.บ้านยาง
เบอร์โทร: 0 4462 0156
455 11 ก.ย. 2552
7963 สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3,4,17 ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.บ้านยาง
เบอร์โทร: 0 4462 0156
470 11 ก.ย. 2552
7964 สอบราคาซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งห้องประชุมอบต.บ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.บ้านยาง
เบอร์โทร: 0 4462 0156
415 11 ก.ย. 2552
7965 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย เทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 0 4461 7042
447 08 ก.ย. 2552
7966 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลราษีไศล
เบอร์โทร: 0 4568 1107ต่อ126
386 08 ก.ย. 2552
7967 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 8 ใต้ ม.9 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด เทศบาลจันทบเพชร
เบอร์โทร: 0 4419 7444
445 08 ก.ย. 2552
7968 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงผลิตยางพาราแผ่น บ.สายโท8 ใต้ ม. 9 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด เทศบาลจันทบเพชร
เบอร์โทร: 0 4419 7444
522 08 ก.ย. 2552
7969 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์อบต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ อบต.หินโคน
เบอร์โทร: 0 4478 0073
471 08 ก.ย. 2552
7970 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.โคกใหม่ ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ อบต.หินโคน
เบอร์โทร: 0 4478 0073
517 08 ก.ย. 2552
7971 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.6 ต.สตึก อ.สตึก อบต.สตึก
เบอร์โทร: 0 4468 0288
458 08 ก.ย. 2552
7972 สอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารสำนักงานขนส่ง จ.บร ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 1595ต่อ102
507 08 ก.ย. 2552
7973 การจัดซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 446 1386
467 04 ก.ย. 2552
7974 สอบราคาซื้ออาหารสดและเครื่องปรุง(เป็นรายสิ่ง) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ปีงบประมาณ 2553 สถานพินิจฯ จ.บร
เบอร์โทร: 0 4463 7188
487 04 ก.ย. 2552
7975 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โรงพยาบาลขุขันธ์
เบอร์โทร: 0 4563 0481
520 04 ก.ย. 2552
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com