ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7891 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 311 312 313 314 315 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
7801 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อบต.ทรัพย์พระยา
เบอร์โทร: 0 4478 0013
487 21 ก.ย. 2552
7802 สอบราคาจัดซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างและซ่อมแซม บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา เทศบาลตำบลหนองกี่
เบอร์โทร: 0 4464 1380
491 21 ก.ย. 2552
7803 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา"หุ่นจำลอง" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
427 18 ก.ย. 2552
7804 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สพท.บร เขต 1
เบอร์โทร: 0 4461 3035
445 18 ก.ย. 2552
7805 ประกาศสอบราคาจ้างโคครงการลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านสวายสอ ม.1 ต.บัวทอง อ. เมืองบุรีรัมย์ อบต.บัวทอง
เบอร์โทร: 0 4478 1026
549 18 ก.ย. 2552
7806 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการประเภทถนน เทศบาลตำบลหนองแวง
เบอร์โทร: 0 4478 4063
435 18 ก.ย. 2552
7807 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข ต.เมืองยาง อ.ชำนิ อบต.เมืองยาง
เบอร์โทร: 0 4460 9147 ต่อ14
445 17 ก.ย. 2552
7808 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข บ.ปะคำสำโรง ม.4 ต.ตูมใหญ่ อบต.ตูมใหญ่
เบอร์โทร: 0 4460 5026ต่อ 112
475 17 ก.ย. 2552
7809 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีสว่าง
เบอร์โทร: 0 4462 9246
417 17 ก.ย. 2552
7810 (ต่อ) และโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำบ.นกเรียน ม.4 ถึง บ.ละลม ม.11 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย อบต.สะเดา
เบอร์โทร: 0 4478 3799
485 17 ก.ย. 2552
7811 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข บ.บุญช่วย ม.3 อบต.สะเดา
เบอร์โทร: 0 4478 3799
469 17 ก.ย. 2552
7812 สอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งห้องประชุมอบต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.บ้านยาง
เบอร์โทร: 0 4462 0156
466 17 ก.ย. 2552
7813 สอบราคาจัดซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง อบต.ไพศาล
เบอร์โทร: 0 4461 8519
418 17 ก.ย. 2552
7814 สอบราคาจ้างโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านชุมแสงใหม่ม.13 ต.ดงพลอง อ.แคนดง อบต.ดงพลอง
เบอร์โทร: 0 4478 0106
454 17 ก.ย. 2552
7815 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.กระสัง
เบอร์โทร: 0 4469 0212
446 17 ก.ย. 2552
7816 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
เบอร์โทร: 0 4461 8511ต่อ101
426 17 ก.ย. 2552
7817 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
เบอร์โทร: 0 4460 8060ต่อ23
487 17 ก.ย. 2552
7818 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองเต็ง
เบอร์โทร: 0 4478 1256
432 17 ก.ย. 2552
7819 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ไก่ย่างหนองกี่ เทศบาลตำบลหนองกี่
เบอร์โทร: 0 4464 1380
467 17 ก.ย. 2552
7820 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานเทศบาลประโคนชัย เทศบาลตำบลประโคนชัย
เบอร์โทร: 0 4467 1368ต่อ104
422 17 ก.ย. 2552
7821 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์" เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
395 17 ก.ย. 2552
7822 ประกวดราคาซื้อเชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
419 17 ก.ย. 2552
7823 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข ม.3 ต.ละลวด อ.ชำนิ อบต.ละลวด
เบอร์โทร: 0 4460 5140
437 17 ก.ย. 2552
7824 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
487 17 ก.ย. 2552
7825 ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมติดตั้ง เทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 0 4461 7042
530 17 ก.ย. 2552
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com