ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7826 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 310 311 312 313 314 ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
7776 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลท์บ้านหนองไทร อบต.หนองไทร
เบอร์โทร: 0 4477 7805
469 12 ก.ย. 2552
7777 สอบราคาซื้อวัสดุส่วนประกอบครุภัณฑ์การแพทย์ "Airotor"(หัวกรอความเร็วสูง) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
412 11 ก.ย. 2552
7778 สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร เทศบาลเมืองนางรอง
เบอร์โทร: 0 4462 4527
470 11 ก.ย. 2552
7779 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อบต.บ้านไทร
เบอร์โทร: 0 4461 6194
430 11 ก.ย. 2552
7780 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง อบต.บ้านไทร
เบอร์โทร: 0 4461 6194
428 11 ก.ย. 2552
7781 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ อบต.เขาคอก
เบอร์โทร: 0 4460 5049
468 11 ก.ย. 2552
7782 สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถกู้ภัยฉุกเฉิน EMS) อบต.บ้านยาง
เบอร์โทร: 0 4462 0156
449 11 ก.ย. 2552
7783 สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3,4,17 ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.บ้านยาง
เบอร์โทร: 0 4462 0156
460 11 ก.ย. 2552
7784 สอบราคาซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งห้องประชุมอบต.บ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.บ้านยาง
เบอร์โทร: 0 4462 0156
407 11 ก.ย. 2552
7785 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย เทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 0 4461 7042
440 08 ก.ย. 2552
7786 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลราษีไศล
เบอร์โทร: 0 4568 1107ต่อ126
380 08 ก.ย. 2552
7787 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 8 ใต้ ม.9 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด เทศบาลจันทบเพชร
เบอร์โทร: 0 4419 7444
437 08 ก.ย. 2552
7788 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงผลิตยางพาราแผ่น บ.สายโท8 ใต้ ม. 9 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด เทศบาลจันทบเพชร
เบอร์โทร: 0 4419 7444
516 08 ก.ย. 2552
7789 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์อบต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ อบต.หินโคน
เบอร์โทร: 0 4478 0073
465 08 ก.ย. 2552
7790 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.โคกใหม่ ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ อบต.หินโคน
เบอร์โทร: 0 4478 0073
509 08 ก.ย. 2552
7791 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.6 ต.สตึก อ.สตึก อบต.สตึก
เบอร์โทร: 0 4468 0288
453 08 ก.ย. 2552
7792 สอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารสำนักงานขนส่ง จ.บร ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 1595ต่อ102
502 08 ก.ย. 2552
7793 การจัดซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 446 1386
462 04 ก.ย. 2552
7794 สอบราคาซื้ออาหารสดและเครื่องปรุง(เป็นรายสิ่ง) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ปีงบประมาณ 2553 สถานพินิจฯ จ.บร
เบอร์โทร: 0 4463 7188
481 04 ก.ย. 2552
7795 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โรงพยาบาลขุขันธ์
เบอร์โทร: 0 4563 0481
514 04 ก.ย. 2552
7796 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายประดิษฐ์-ทุ่งนา ม.10 ต.เจริญสุข อบต.เจริญสุข
เบอร์โทร: 0 4478 2061
516 04 ก.ย. 2552
7797 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้านพูนสุข ม.6 ต.เจริญสุข อบต.เจริญสุข
เบอร์โทร: 0 4478 2061
511 04 ก.ย. 2552
7798 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองพูน-สระประดาบก ม.2 ต.เจริญสุข อบต.เจริญสุข
เบอร์โทร: 0 4478 2061
441 04 ก.ย. 2552
7799 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์" โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
449 04 ก.ย. 2552
7800 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องรับส่งวิทยุ อบต.เขาคอก
เบอร์โทร: 0 4460 5049
469 04 ก.ย. 2552
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com