ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7907 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 310 311 312 313 314 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
7776 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) เทศบาลตำบลบ้านด่าน
เบอร์โทร: 0 4466 4099ต่อ 13-14
304 09 พ.ย. 2552
7777 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพูนสุขและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ.เจริญสุข อบต.เจริญสุข
เบอร์โทร: 0 4478 2061
328 09 พ.ย. 2552
7778 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
เบอร์โทร: 0 4461 8511ต่อ101
379 05 พ.ย. 2552
7779 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข อบต.ไทยสามัคคี
เบอร์โทร: 0 4460 5168
375 05 พ.ย. 2552
7780 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ อบต.ตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 0 4478 1896
319 05 พ.ย. 2552
7781 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) อบต.ตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 0 4478 1896
337 05 พ.ย. 2552
7782 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร บ.ดอนใหญ่ม.9 - บ.โคกเพชร ม.16 ต.บ้านบัว อ.เมือง อบต.บ้านบัว
เบอร์โทร: 0 4418 3107
337 05 พ.ย. 2552
7783 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ " ชุดน้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสชนิดตับอักเสบบี" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3410
327 05 พ.ย. 2552
7784 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ " ตู้อบเด็กชนิดที่ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3410
327 05 พ.ย. 2552
7785 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา"ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4462 1368
294 05 พ.ย. 2552
7786 การจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุขาภิบาล 4 เทศบาลตำบลห้วยราช
เบอร์โทร: 0 4469 6007
354 04 พ.ย. 2552
7787 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา" กลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐาน" วิทยาลัยการอาชีพสตึก
เบอร์โทร: 0 4468 0114ต่อ413
357 04 พ.ย. 2552
7788 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) เทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 0 4464 9192-3
359 04 พ.ย. 2552
7789 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 44613 7978
336 04 พ.ย. 2552
7790 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 44613 7978
295 04 พ.ย. 2552
7791 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสังคมไทยเป็นสุข เทศบาลเมืองนางรอง
เบอร์โทร: 0 4462 4527
439 04 พ.ย. 2552
7792 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์" กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ชนิดวีดิทัศน์" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
364 04 พ.ย. 2552
7793 สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของสำนักงานประกันสังคม จ.บร ปี 2553 ประกันสังคม จ.บร
เบอร์โทร: 0 4461 4437
349 04 พ.ย. 2552
7794 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์
เบอร์โทร: 0 4467 9687
360 04 พ.ย. 2552
7795 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงพยาบาลขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โรงพยาบาลขุขันธ์
เบอร์โทร: 0 4563 0481
343 04 พ.ย. 2552
7796 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ เกษตรและสหกรณ์ จ.บร
เบอร์โทร: 0 4461 6747
351 04 พ.ย. 2552
7797 (ต่อ) และรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบสองตอน 4 ประตู ขนาด 2,500 ซีซี ธ.ก.ส.จังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5060
458 30 ก.ย. 2552
7798 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่อว่างด้านหลังคนขับ(CAB) ธ.ก.ส.จังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5060
385 30 ก.ย. 2552
7799 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 446 1386
375 30 ก.ย. 2552
7800 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์โครงการพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโคกม้า
เบอร์โทร: 0 4465 1051
487 29 ก.ย. 2552
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com