ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7784 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 309 310 311 312 ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
7751 การจัดซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 446 1386
460 04 ก.ย. 2552
7752 สอบราคาซื้ออาหารสดและเครื่องปรุง(เป็นรายสิ่ง) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ปีงบประมาณ 2553 สถานพินิจฯ จ.บร
เบอร์โทร: 0 4463 7188
479 04 ก.ย. 2552
7753 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โรงพยาบาลขุขันธ์
เบอร์โทร: 0 4563 0481
512 04 ก.ย. 2552
7754 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายประดิษฐ์-ทุ่งนา ม.10 ต.เจริญสุข อบต.เจริญสุข
เบอร์โทร: 0 4478 2061
513 04 ก.ย. 2552
7755 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้านพูนสุข ม.6 ต.เจริญสุข อบต.เจริญสุข
เบอร์โทร: 0 4478 2061
509 04 ก.ย. 2552
7756 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองพูน-สระประดาบก ม.2 ต.เจริญสุข อบต.เจริญสุข
เบอร์โทร: 0 4478 2061
438 04 ก.ย. 2552
7757 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์" โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
446 04 ก.ย. 2552
7758 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องรับส่งวิทยุ อบต.เขาคอก
เบอร์โทร: 0 4460 5049
467 04 ก.ย. 2552
7759 สอบราคาโครงการติดตั้งป้ายเทศบาลตำบลสำโรงใหม่ ตำบลสำโรงใหม่ อ.ละหานทราย เทศบาลตำบลสำโรงใหม่
เบอร์โทร: 0 4464 9009
480 04 ก.ย. 2552
7760 สอบราคาวื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ตรวจการณ์และพยาบาลฉุกเฉิน(FR) ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย เทศบาลตำบลสำโรงใหม่
เบอร์โทร: 0 4464 9009
421 04 ก.ย. 2552
7761 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สูงเนิน
เบอร์โทร: 0 4418 0601
384 04 ก.ย. 2552
7762 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ จำนวน 5 โครงการ เทศบาลเมืองนางรอง
เบอร์โทร: 0 4462 4527
427 04 ก.ย. 2552
7763 (ต่อ) ของโครงการสถานีสูบน้ำบ้านโนนอุดมต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นม. โครงการก่อสร้าง1 สำนักชลประทานที่ 8
เบอร์โทร: 0 4427 5610
450 04 ก.ย. 2552
7764 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกนิกส์งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ-วางท่อส่งน้ำ และอาคารประกอบ โครงการก่อสร้าง1 สำนักชลประทานที่ 8
เบอร์โทร: 0 4427 5610
483 04 ก.ย. 2552
7765 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002-2084
409 01 ก.ย. 2552
7766 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 0 4464 9192-3
471 01 ก.ย. 2552
7767 ประกาศสอบราคาซื้อเต็นท์ เทศบาลตำบลสตึก
เบอร์โทร: 0 4468 1019 ต่อ13
565 01 ก.ย. 2552
7768 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประจำชุมชนบ้านพลับพลาม.2 ต.พลับพลาชัย อ.พลับพลาชัย เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
เบอร์โทร: 0 4460 8060ต่อ23
466 01 ก.ย. 2552
7769 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประจำชุมชนบ้านสะเดาม.1 ต.พลับพลาชัย อ.พลับพลาชัย เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
เบอร์โทร: 0 4460 8060 ต่อ 23
492 01 ก.ย. 2552
7770 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สนามชัย
เบอร์โทร: 0 2402 7556
487 01 ก.ย. 2552
7771 ประมูลราคาจ้างด้วยวีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างซ่อมสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ สายบ้านถาวร-บ้านโคก เทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 0 4419 2000ต่อ 13
441 01 ก.ย. 2552
7772 (ต่อ) ตอนควบคุม 0200 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2074(ทางพาดพุทไธสง)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 219(สตึก) แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 1657ต่อ109
449 01 ก.ย. 2552
7773 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกนิกส์งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข2226 แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 1657ต่อ109
436 01 ก.ย. 2552
7774 (ต่อ) ตอน ต่อเขต เทศบาลตำบลหนองกี่-โนนศรีคูณ แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 1657ต่อ109
548 01 ก.ย. 2552
7775 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกนิกส์งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2166 แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 1657 ต่อ 109
468 01 ก.ย. 2552
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com