ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7757 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 309 310 311
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
7751 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์" เครื่องมือสำหรับส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะขนาด 14Fr พร้อม Lens30 องศา โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002
503 01 ก.ย. 2552
7752 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการ อบต.นาโพธิ์ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ อบต.นาโพธิ์
เบอร์โทร: 0 4460 5281
655 01 ก.ย. 2552
7753 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.นาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ อบต.นาโพธิ์
เบอร์โทร: 0 4460 528
565 01 ก.ย. 2552
7754 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองหว้า ม.11 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ อบต.นาโพธิ์
เบอร์โทร: 0 4460 5281
556 01 ก.ย. 2552
7755 สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ร่อนทอง
เบอร์โทร: 0 4460 5016 ต่อ 15
598 01 ก.ย. 2552
7756 สอบราคาจ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะครอง อบต.หนองตะครอ
เบอร์โทร: 0 4477 8351
512 01 ก.ย. 2552
7757 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อบต.หนองบอน
เบอร์โทร: 044616309
503 01 ก.ย. 2552
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com