ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7829 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 308 309 310 311 312 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
7726 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุม อบต.เขาคอก อ.ประโคนชัย อบต.เขาคอก
เบอร์โทร: 0 4460 5049
468 29 ก.ย. 2552
7727 ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีสว่าง
เบอร์โทร: 0 4462 9246
401 24 ก.ย. 2552
7728 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์เพื่อสร้างสังคมเป็นสุข อบต.เสม็ด
เบอร์โทร: 0 4460 5267
493 24 ก.ย. 2552
7729 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์เพื่อสร้างสังคมเป็นสุข บ้านหว้าใต้ ม.9 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง เทศบาลตำบลหนองเต็ง
เบอร์โทร: 0 4478 1256
423 24 ก.ย. 2552
7730 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์เพื่อสร้างสังคมเป็นสุข เทศบาลตำบลทะเมนชัย
เบอร์โทร: 0 4418 7105
427 24 ก.ย. 2552
7731 สอบราคาจ้างจัดทำระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.ละหานทราย
เบอร์โทร: 0 4464 9147
490 24 ก.ย. 2552
7732 เปลี่ยนแปลงเวลาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีสว่าง
เบอร์โทร: 0 4462 9246
469 21 ก.ย. 2552
7733 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.1 บ.บุโพธิ์ต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ อบต.บุโพธิ์
เบอร์โทร: 0 440 4460 5213
524 21 ก.ย. 2552
7734 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ อบต.ตลาดโพธิ์
เบอร์โทร: 0 4418 7500-1
501 21 ก.ย. 2552
7735 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อบต.ไพศาล
เบอร์โทร: 0 4461 8519
447 21 ก.ย. 2552
7736 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย อบต
เบอร์โทร: -
531 21 ก.ย. 2552
7737 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างงานลานกีฬาอเนกประสงค์เพื่อสร้างสังคมเป็นสุข ม. 17 ต.เมืองแก อ.สตึก อบต.เมืองแก
เบอร์โทร: 0 4419 3412
541 21 ก.ย. 2552
7738 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข ม.1 ต.หนองปล่อง อ.ชำนิ อบต.หนองปล่อง
เบอร์โทร: -
464 21 ก.ย. 2552
7739 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อบต.ทรัพย์พระยา
เบอร์โทร: 0 4478 0013
485 21 ก.ย. 2552
7740 สอบราคาจัดซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างและซ่อมแซม บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา เทศบาลตำบลหนองกี่
เบอร์โทร: 0 4464 1380
489 21 ก.ย. 2552
7741 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา"หุ่นจำลอง" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
426 18 ก.ย. 2552
7742 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สพท.บร เขต 1
เบอร์โทร: 0 4461 3035
444 18 ก.ย. 2552
7743 ประกาศสอบราคาจ้างโคครงการลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านสวายสอ ม.1 ต.บัวทอง อ. เมืองบุรีรัมย์ อบต.บัวทอง
เบอร์โทร: 0 4478 1026
548 18 ก.ย. 2552
7744 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการประเภทถนน เทศบาลตำบลหนองแวง
เบอร์โทร: 0 4478 4063
434 18 ก.ย. 2552
7745 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข ต.เมืองยาง อ.ชำนิ อบต.เมืองยาง
เบอร์โทร: 0 4460 9147 ต่อ14
444 17 ก.ย. 2552
7746 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข บ.ปะคำสำโรง ม.4 ต.ตูมใหญ่ อบต.ตูมใหญ่
เบอร์โทร: 0 4460 5026ต่อ 112
475 17 ก.ย. 2552
7747 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีสว่าง
เบอร์โทร: 0 4462 9246
417 17 ก.ย. 2552
7748 (ต่อ) และโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำบ.นกเรียน ม.4 ถึง บ.ละลม ม.11 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย อบต.สะเดา
เบอร์โทร: 0 4478 3799
485 17 ก.ย. 2552
7749 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข บ.บุญช่วย ม.3 อบต.สะเดา
เบอร์โทร: 0 4478 3799
469 17 ก.ย. 2552
7750 สอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งห้องประชุมอบต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.บ้านยาง
เบอร์โทร: 0 4462 0156
466 17 ก.ย. 2552
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com