ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7798 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 308 309 310 311 312 ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
7726 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ไก่ย่างหนองกี่ เทศบาลตำบลหนองกี่
เบอร์โทร: 0 4464 1380
466 17 ก.ย. 2552
7727 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานเทศบาลประโคนชัย เทศบาลตำบลประโคนชัย
เบอร์โทร: 0 4467 1368ต่อ104
421 17 ก.ย. 2552
7728 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์" เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
394 17 ก.ย. 2552
7729 ประกวดราคาซื้อเชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
418 17 ก.ย. 2552
7730 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข ม.3 ต.ละลวด อ.ชำนิ อบต.ละลวด
เบอร์โทร: 0 4460 5140
437 17 ก.ย. 2552
7731 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
486 17 ก.ย. 2552
7732 ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมติดตั้ง เทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 0 4461 7042
528 17 ก.ย. 2552
7733 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.17 บ.หินลาด เทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 0 4461 7042
495 17 ก.ย. 2552
7734 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถด้านหน้าอาคารด้านหน้าอาคารบ้านพักหัวหน้าส่วนราชการบริเวณโรงเรียนเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 44602 345 ต่อ 404
453 17 ก.ย. 2552
7735 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟหัวเรซิ่นพร้อมเดินสายไฟฟ้าและต่อบรรจบเข้ากับระบบไฟฟ้าของเดิมจำนวน 73 จุด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 44602 345 ต่อ 404
457 17 ก.ย. 2552
7736 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. ซอยข้างวรรณวิศาแมนชั่น เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 44602 345 ต่อ 404
496 17 ก.ย. 2552
7737 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ฯ พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยหลังศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 44602 345 ต่อ 404
509 17 ก.ย. 2552
7738 สอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.12 ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง อบต.เมืองไผ่
เบอร์โทร: 0 4461 5533ต่อ13
534 12 ก.ย. 2552
7739 สอบราคาจ้างเหมาถมที่สาธารณะ(สระน้ำหนองตาด) บ้านสี่เหลี่ยม ม.10 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ อบต.แสลงพัน
เบอร์โทร: 0 4418 5159
519 12 ก.ย. 2552
7740 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยู เอช ที อบต.บ้านยาง
เบอร์โทร: 0 4462 0156
431 12 ก.ย. 2552
7741 สอบราคาจ้างก่อสร้าง ประเภทงานทาง จำนวน 5 โครงการ อบต.เสม็ด
เบอร์โทร: 0 4460 5267
498 12 ก.ย. 2552
7742 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ทต.หนองไม้งาม ม.9 ต.หนองไม้งาม เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
เบอร์โทร: 0 4461 8511ต่อ101
522 12 ก.ย. 2552
7743 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงบริเวณที่ทำการ อบต.หนองตาด ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.หนองตาด
เบอร์โทร: 0 4460 5167
530 12 ก.ย. 2552
7744 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง อบต.สะแกซำ
เบอร์โทร: 0 4460 5237 ต่อ 14
476 12 ก.ย. 2552
7745 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก อบต.ชุมแสง
เบอร์โทร: 0 4460 5069
390 12 ก.ย. 2552
7746 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ อบต.ทุ่งวังต.ทุ่งวัง อ.สตึก อบต.ทุ่งวัง
เบอร์โทร: -
588 12 ก.ย. 2552
7747 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต.หนองไทร อบต.หนองไทร
เบอร์โทร: 0 4477 7805
480 12 ก.ย. 2552
7748 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลท์บ้านหนองไทร อบต.หนองไทร
เบอร์โทร: 0 4477 7805
469 12 ก.ย. 2552
7749 สอบราคาซื้อวัสดุส่วนประกอบครุภัณฑ์การแพทย์ "Airotor"(หัวกรอความเร็วสูง) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
411 11 ก.ย. 2552
7750 สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร เทศบาลเมืองนางรอง
เบอร์โทร: 0 4462 4527
468 11 ก.ย. 2552
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com