ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7886 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 308 309 310 311 312 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
7726 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้ข้างเตียง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
378 19 พ.ย. 2552
7727 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์" เครื่อง Infusion pump"และเครื่อง " Defibrillator" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
346 19 พ.ย. 2552
7728 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4462 1368
329 19 พ.ย. 2552
7729 ประกวดจ้างเหมาก่อสร้างหอประชุมอำเภอกระสัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำการปกครองอำเภอกระสัง
เบอร์โทร: 0 4469 1178
402 19 พ.ย. 2552
7730 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฯ ที่โรงพยาบาลเบญจลักษ สสจ.ศรีสะเกษ
เบอร์โทร: 0 4563 0481-3ต่อ132,139
377 16 พ.ย. 2552
7731 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
เบอร์โทร: 0 4465 0320ต่อ12
397 16 พ.ย. 2552
7732 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลละหานทราย เทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 0 4464 9192-3
358 16 พ.ย. 2552
7733 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) อบต.บ้านดู่
เบอร์โทร: 0 4460 5919
377 16 พ.ย. 2552
7734 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) อบต.เมืองไผ่
เบอร์โทร: 0 4460 5029
311 16 พ.ย. 2552
7735 สอบราคาจ้างโครงการขุดลออกอ่างเก็บน้ำบ้านเขากระโดง ม.13 บ.เขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.เสม็ด
เบอร์โทร: 0 4460 5267
389 12 พ.ย. 2552
7736 สอบราคาซื้ออุปกรณ์รับสัญาณดาวเทียม/ อุปกรณ์ประกอบ สพท.บร เขต 1
เบอร์โทร: 0 4461 3035
334 12 พ.ย. 2552
7737 การจัดซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" โดยวิธีสอบราคา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4462 1368
378 12 พ.ย. 2552
7738 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) อบต.บ้านดู่
เบอร์โทร: 0 4460 5919
318 11 พ.ย. 2552
7739 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) อบต.เมืองไผ่
เบอร์โทร: 0 4460 5029
257 11 พ.ย. 2552
7740 ประมูลก่อสร้างจ้างซ่อมถนน ต.ตาจงอ.ละหานทราย ด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 0 4460 5250
317 11 พ.ย. 2552
7741 ประมูลก่อสร้างจ้างซ่อมถนน ต.ตาจงอ.ละหานทราย ด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 0 4460 5250
346 11 พ.ย. 2552
7742 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ " ขวดสูญญากาศสำหรับดูดเลือดค้าในแผล" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3410
340 10 พ.ย. 2552
7743 สอบราคาวื้ออาหารเสริม(นม) เทศบาลตำบลหนองกี่
เบอร์โทร: 0 4464 1380
377 10 พ.ย. 2552
7744 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย เทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 0 4464 9192-3
390 10 พ.ย. 2552
7745 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) เทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 0 44646 075
293 10 พ.ย. 2552
7746 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) เทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 0 44646 075
331 10 พ.ย. 2552
7747 ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ สาย บร.4073 บ.ประโคนชัย - บ.โคกเมือง ต.ประโคน อบต.ประโคนชัย
เบอร์โทร: 04467 0460
383 10 พ.ย. 2552
7748 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
289 09 พ.ย. 2552
7749 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ " ชุดสะโพกเทียมชนิดหัว 2 ชั้น" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
283 09 พ.ย. 2552
7750 สอบราคาซื้อวารสารรายสัปดาห์ สำหรับการเรียนรู้ระดับตำบลหรือที่ทำการกำนัน อบจ.บร
เบอร์โทร: 0 4460 2218
290 09 พ.ย. 2552
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com