ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7829 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 307 308 309 310 311 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
7701 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข อบต.ไทยสามัคคี
เบอร์โทร: 0 4460 5168
375 05 พ.ย. 2552
7702 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ อบต.ตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 0 4478 1896
319 05 พ.ย. 2552
7703 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) อบต.ตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 0 4478 1896
336 05 พ.ย. 2552
7704 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร บ.ดอนใหญ่ม.9 - บ.โคกเพชร ม.16 ต.บ้านบัว อ.เมือง อบต.บ้านบัว
เบอร์โทร: 0 4418 3107
336 05 พ.ย. 2552
7705 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ " ชุดน้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสชนิดตับอักเสบบี" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3410
325 05 พ.ย. 2552
7706 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ " ตู้อบเด็กชนิดที่ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3410
326 05 พ.ย. 2552
7707 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา"ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4462 1368
293 05 พ.ย. 2552
7708 การจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุขาภิบาล 4 เทศบาลตำบลห้วยราช
เบอร์โทร: 0 4469 6007
352 04 พ.ย. 2552
7709 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา" กลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐาน" วิทยาลัยการอาชีพสตึก
เบอร์โทร: 0 4468 0114ต่อ413
356 04 พ.ย. 2552
7710 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) เทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 0 4464 9192-3
357 04 พ.ย. 2552
7711 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 44613 7978
334 04 พ.ย. 2552
7712 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 44613 7978
294 04 พ.ย. 2552
7713 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสังคมไทยเป็นสุข เทศบาลเมืองนางรอง
เบอร์โทร: 0 4462 4527
438 04 พ.ย. 2552
7714 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์" กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ชนิดวีดิทัศน์" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
362 04 พ.ย. 2552
7715 สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของสำนักงานประกันสังคม จ.บร ปี 2553 ประกันสังคม จ.บร
เบอร์โทร: 0 4461 4437
347 04 พ.ย. 2552
7716 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์
เบอร์โทร: 0 4467 9687
358 04 พ.ย. 2552
7717 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงพยาบาลขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โรงพยาบาลขุขันธ์
เบอร์โทร: 0 4563 0481
341 04 พ.ย. 2552
7718 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ เกษตรและสหกรณ์ จ.บร
เบอร์โทร: 0 4461 6747
349 04 พ.ย. 2552
7719 (ต่อ) และรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบสองตอน 4 ประตู ขนาด 2,500 ซีซี ธ.ก.ส.จังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5060
456 30 ก.ย. 2552
7720 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่อว่างด้านหลังคนขับ(CAB) ธ.ก.ส.จังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5060
383 30 ก.ย. 2552
7721 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 446 1386
374 30 ก.ย. 2552
7722 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์โครงการพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโคกม้า
เบอร์โทร: 0 4465 1051
486 29 ก.ย. 2552
7723 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ สายบ้านยายแย้มวัฒนา-เมืองต่ำ เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา
เบอร์โทร: 0 4461 5963
431 29 ก.ย. 2552
7724 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพิเศษ (หน่วยงานเด็ก 3 เด็ก 4) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
403 29 ก.ย. 2552
7725 สอบราคาจ้างก่อสร้าง ประเภทงานทาง อบต.เสม็ด
เบอร์โทร: 0 4460 5267
448 29 ก.ย. 2552
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com