ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7886 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 307 308 309 310 311 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
7701 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวบ้านพักข้าราชการของสำนักงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 1737
388 30 พ.ย. 2552
7702 (ต่อ) สายแยกทางหลวงหมายเลข 219-บ้านสี่เหลี่ยม (ช่วที่ 2) ม.2 อ.ประโคนชัย อบต.เขาคอก
เบอร์โทร: 0 4460 5049
387 30 พ.ย. 2552
7703 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 1/2553 งานจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ อบต.เขาคอก
เบอร์โทร: 0 4460 5049
310 30 พ.ย. 2552
7704 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 1/2553 งานจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ อบต
เบอร์โทร: -
370 30 พ.ย. 2552
7705 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว "เตียง 2 ชั้น พร้อมที่นอน" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3410
347 30 พ.ย. 2552
7706 สอบราคาจ้างซ่อมวัสดุส่วนประกอบครุภัณฑ์การแพทย์ "หม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3410
347 30 พ.ย. 2552
7707 (ต่อ) เพื่อตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
270 30 พ.ย. 2552
7708 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ "ชุดทดสอบตรวจวิเคราะห์สารเคมีในซีรั่มหรือพลาสมา โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
269 30 พ.ย. 2552
7709 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงอีจาน อบต.ดงอีจาน
เบอร์โทร: 0 4460 5909ต่อ14
357 30 พ.ย. 2552
7710 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกู้ชีพ) อบต.แสลงโทน
เบอร์โทร: 0 4419 6056ต่อ14
294 20 พ.ย. 2552
7711 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กล็กวัดป่าเลไลย์ อบต.สามแวง
เบอร์โทร: 0 4469 6159
315 20 พ.ย. 2552
7712 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) อบต.หนองตาด
เบอร์โทร: 0 4460 5167
274 20 พ.ย. 2552
7713 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน อบต.ตลาดโพธิ์
เบอร์โทร: 0 4418 7500-1
284 20 พ.ย. 2552
7714 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) อบต.แสลงโทน
เบอร์โทร: 0 4419 6056ต่อ14
369 19 พ.ย. 2552
7715 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.3 ต.หนองปล่อง อ.ชำนิ อบต.หนองปล่อง
เบอร์โทร: -
383 19 พ.ย. 2552
7716 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ถนนดินพร้อมลงหินคลุก ม.9 ต.หนองปล่อง อ.ชำนิ อบต.หนองปล่อง
เบอร์โทร: -
379 19 พ.ย. 2552
7717 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี
เบอร์โทร: 0 4464 1738ต่อ2
325 19 พ.ย. 2552
7718 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) อบต.หนองไทร
เบอร์โทร: 0 4477 7805
360 19 พ.ย. 2552
7719 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) อบต.ทะเมนชัย
เบอร์โทร: 0 4477 8912
356 19 พ.ย. 2552
7720 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ต.กระสัง อ.สตึก อบต.กระสัง
เบอร์โทร: -
392 19 พ.ย. 2552
7721 สอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข บ้านตะคร้อ ม.4 ต.พรสำราญ อบต.พรสำราญ
เบอร์โทร: 0 44778 620ต่อ14
436 19 พ.ย. 2552
7722 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) อบต.โคกมะขาม
เบอร์โทร: 0 4467 0774
353 19 พ.ย. 2552
7723 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) อบต.สะแกโพรง
เบอร์โทร: 0 4418 4000
351 19 พ.ย. 2552
7724 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 0 4419 2000ต่อ 13
349 19 พ.ย. 2552
7725 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ถาวร เทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 0 4419 2000ต่อ 13
339 19 พ.ย. 2552
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com