ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7891 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
51 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่งอยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
เบอร์โทร: 044 190-153
13 08 ส.ค. 2562
52 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (ระกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลดอนอะราง
เบอร์โทร: 044-190153
11 02 ส.ค. 2562
53 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ)การศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในการรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กรมท่าอากาศยาน
เบอร์โทร: 02-2871667
13 31 ก.ค. 2562
54 การคืนหลักประกันสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
เบอร์โทร: 044-110704
23 31 ก.ค. 2562
55 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายแยกหอสมุดเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ - บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรี จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
12 31 ก.ค. 2562
56 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านโนนจันทา หมู่ที่ ๑๗ ตำบลเมืองไผ่-บ้านเมืองแฝก หมู๋ที่ ๔ ต.ปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อิสาณ๒ ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
9 31 ก.ค. 2562
57 ประกวดราคาจ้างโครงการใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อิสาณ๒ ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
11 31 ก.ค. 2562
58 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย-บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
17 31 ก.ค. 2562
59 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete สายหลังสถานีรถไฟ เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์-บ้านหมื่นพิทักษ์ หมู่ที่ ๑๘ ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อิสาณ๒ ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
15 31 ก.ค. 2562
60 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหนองพันธุ์ชุลี หมู่ที่ ๑๕ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ - บ้านศรีสะยาง หมู่ที่ ๑๑ ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อิสาณ๒ ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
8 31 ก.ค. 2562
61 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านไทยจาน หมู่ที่ ๓ ต.สระทอง-บ้านโคกล่าม ม.10 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อิสาณ๒ ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
10 31 ก.ค. 2562
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง ส่ยบ้านไทรทม หมู่ีที่ ๒ ต.สระทอง-บ้านเสาเดียว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
10 31 ก.ค. 2562
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงปูผิวจราจร พาราแอสสติกคอนกรีต บนผิวทางเดิม บ.หนองขุนปราบ ม.6 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลามศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อิสาณ๒ ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
เบอร์โทร: 044-666263
10 19 ก.ค. 2562
64 ขายทอดตลาด (ไม้สัก)ในที่ราชพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611442
41 19 ก.ค. 2562
65 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ)การศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการศึกาษาผลกระทบสิ่งแลวดล้อม โครงการก่อสร้่งท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
เบอร์โทร: 02-2871667
18 19 ก.ค. 2562
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltiv Concrete สายบ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย -บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512,044 602218
9 18 ก.ค. 2562
67 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete สายหลังสถานีรถไฟเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์-บ้านหมื่นพิทักษ์ หมู่ที่ 18 ต.ชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0446111144 ต่อ 2512,044602218
12 12 ก.ค. 2562
68 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
26 04 ก.ค. 2562
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า อบต.หมู่ที่๑ บ.หนองตะลุมปุ๊ก-หมู่ที่๗ บ.หนองปรือใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง
เบอร์โทร: 044666148
14 24 มิ.ย. 2562
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 14
19 24 มิ.ย. 2562
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้า่งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยหมู่ที่๒ สายจากแยกถนนลาดยางเส้นนอก-บ้านนายสุรัตน์ มูระคา ตำบลถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044-192000 ต่อ 14
12 24 มิ.ย. 2562
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อิสาณ๒ ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 -617579 ต่อ 14
20 24 มิ.ย. 2562
73 ขายพัสดุชำรุดไม่จำเป็นต้องใช้ทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งที่ ๒ ทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 -611502
49 24 มิ.ย. 2562
74 ประกวดราสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองฝายใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044686114 ต่อ 114,115
15 18 มิ.ย. 2562
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบหนองเต่า หมู่ที่ 13 ตำบลนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ ด้วยวิธีประะบายน้ำ ถนนประชาสามัคคี 1 ถึงถนนราษฎร์บำรุง 3 หมู่ที่ 7 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044686114 ต่อ 114 115
11 18 มิ.ย. 2562
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com