ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

 
พบข้อมูลทั้งหมด 8124 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า 1 2 3 4 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรังปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic Concreten (โดยวิธีPavement In-Place Recyling) หมู่ที่ 10 ตำบลหนองตาด-บ้านสระขี้ตุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512, 04460 22
9 16 พ.ย. 2563
27 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ถนน สุขาภิบาล 8 (ด้านทิศเหนือ) หมู่ที่ 7 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 0 4464 9192 -3
10 16 พ.ย. 2563
28 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบร.ถ.๑-๐๐๑๗ บ้านโคกแร่-บ้านหนองขาม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
12 12 พ.ย. 2563
29 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบร.ถ๑ -๐๑๐๙ บ้านหนองสาม -บ้านชำนิ อ.ชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
8 12 พ.ย. 2563
30 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบร.ถ.๐๑๐๙ บ้านหนองสาม-บ้านชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
9 12 พ.ย. 2563
31 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบ้านโคกหัวช้าง หมู่ที ๓ ตำบลอิสาณ-ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เมืองบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
9 12 พ.ย. 2563
32 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปกครอง อำเภอประโคนชัย
เบอร์โทร: 044608072
20 11 พ.ย. 2563
33 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมผิวทางจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 0-4461-7579ต่อ13
14 10 พ.ย. 2563
34 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบ้านเกตุ (โคกเพชร)หมู่๑๐ ตำบลห- บ้านสระขี้ตุุ่น หมู่ที่๑๕ ตำบลชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
9 06 พ.ย. 2563
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ถนนซอยสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละหานทรายอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.ละหานทราย
เบอร์โทร: 044649192-3
6 04 พ.ย. 2563
36 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการซ่อมแซมหินคลุก พร้อมก่อสร้างทางระบายน้ำ ถนนบูรพาเขต หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละหานทราย สายบ้านประดู่ - บ้านโสน หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่ ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.ละหานทราย
เบอร์โทร: 044 649192-3
12 04 พ.ย. 2563
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ถนนราษฎร์สามัคคี (ด้านทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.ละหานทราย
เบอร์โทร: 044649192-3
12 04 พ.ย. 2563
38 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบร.ถ.๑-๐๑๐๙ บ้านหนองสาม-บ้านชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
8 03 พ.ย. 2563
39 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบร.ถ.๑-๐๐๑๗ บ้านโคกแร่- บ้านหนองขาม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
7 30 ต.ค. 2563
40 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete สายบ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ต.อิสาณ-ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
8 30 ต.ค. 2563
41 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวในเว็ปไซด์จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔ ๖๑๓๗๙๗-๘ ต่อ ๓๓๖
37 15 ต.ค. 2563
42 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบ้านเมืองดู่ หมู่ที่ ๘ ต.เมืองฝางอ.เมืองบุรีรัม-บ้านแสลงโทน หมู่ที่ ๒ต.แสลงโทน อ.ลำปลายมาศ จบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
20 09 ต.ค. 2563
43 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๓ ต.หนองโสน อำเภอนางรอง- บ้านน้ำใส หมู่ที่ ๑ ต.อีสาณเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
10 09 ต.ค. 2563
44 ประกวดราคาจ้าง โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
10 09 ต.ค. 2563
45 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบ้านบริหารชนบท หมู่ที่ ๖ ตำบลทะเมนชัย-บ้านหนองมันปลา หมู่ที่๓ ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
12 09 ต.ค. 2563
46 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบ้านบร.ถ.๑-๐๐๘๒ สายทางเข้าสู่โบราณสถานกู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
13 09 ต.ค. 2563
47 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบร.ถ.๑-๐๑๔๒ ภายนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด (ช่วงบ้านสายโท ๕ เหนือ)อ.บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
7 09 ต.ค. 2563
48 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซีหรือกำลังกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044-686-6114 ต่อ 114 115
12 07 ต.ค. 2563
49 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบร.ถ.๑ -๐๐๘๒ สายทางเข้าสู่โบราณสถานปรางค์กู่สวนโบราณสถานปรางกู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
17 25 ก.ย. 2563
50 ประกวดราคาจ้างปรับปรุถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบ้านบริหารชนบท ม.๖ ต.ทะเมนชัย-บ.หนองมันปลา หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
11 25 ก.ย. 2563
 ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com