ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7851 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า 1 2 3 4 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltiv Concrete สายบ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย -บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512,044 602218
7 18 ก.ค. 2562
27 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete สายหลังสถานีรถไฟเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์-บ้านหมื่นพิทักษ์ หมู่ที่ 18 ต.ชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0446111144 ต่อ 2512,044602218
9 12 ก.ค. 2562
28 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
23 04 ก.ค. 2562
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า อบต.หมู่ที่๑ บ.หนองตะลุมปุ๊ก-หมู่ที่๗ บ.หนองปรือใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง
เบอร์โทร: 044666148
13 24 มิ.ย. 2562
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 14
11 24 มิ.ย. 2562
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้า่งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยหมู่ที่๒ สายจากแยกถนนลาดยางเส้นนอก-บ้านนายสุรัตน์ มูระคา ตำบลถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044-192000 ต่อ 14
10 24 มิ.ย. 2562
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อิสาณ๒ ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 -617579 ต่อ 14
13 24 มิ.ย. 2562
33 ขายพัสดุชำรุดไม่จำเป็นต้องใช้ทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งที่ ๒ ทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 -611502
39 24 มิ.ย. 2562
34 ประกวดราสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองฝายใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044686114 ต่อ 114,115
10 18 มิ.ย. 2562
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบหนองเต่า หมู่ที่ 13 ตำบลนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ ด้วยวิธีประะบายน้ำ ถนนประชาสามัคคี 1 ถึงถนนราษฎร์บำรุง 3 หมู่ที่ 7 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044686114 ต่อ 114 115
7 18 มิ.ย. 2562
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำตัวยู ฝารางไอ (กลางถนน)ซอยม่านอุทิศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง
เบอร์โทร: 044624527
10 18 มิ.ย. 2562
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำอถนนนิคมเขจ ๗ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละหานทราย อ.ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044-649192-3
7 18 มิ.ย. 2562
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคมบ้านศรีสุข-บ้านนายสุวิทย์ เรืองสุขสุด หมู่ที่3 บ้านศรีสุข ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 044-666220-1
10 10 มิ.ย. 2562
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกเพื่อเกษตร สายห้วยสำโรง - นานายแก้วบาลโสง หมู่ที่ 1 ตำบลตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 044-666220-1
14 10 มิ.ย. 2562
40 ประกาศขายทอดตลาด ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
เบอร์โทร: -
70 27 พ.ค. 2562
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อิสาณ๒ ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044617579 ต่อ 14
10 23 พ.ค. 2562
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก่ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อิสาณ๒ ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044617579 ต่อ 14
11 23 พ.ค. 2562
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนตินกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในชุมชนสายโท 4 ใต้หมู่ที่ 10 วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร
เบอร์โทร: 044666178-9
11 17 พ.ค. 2562
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางถนนภายในชุมชน บ้านสายโท 3 หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร
เบอร์โทร: 0444666178-9
16 07 พ.ค. 2562
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารตลาดสด พร้อมก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จงหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกเทศมนตรีตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044649192-3
20 07 พ.ค. 2562
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในชุมชนสายโท 8 ใต้ หมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร
เบอร์โทร: 044-666178-9
17 03 พ.ค. 2562
47 รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เบอร์โทร: 044 602221-2
16 03 พ.ค. 2562
48 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 1 ระบบ 64 กล้อง สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-666563
31 26 เม.ย. 2562
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนสายหลักเมือง-หน้าวัดป่า หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 0-4468-6114 ต่อ 114,115
15 26 เม.ย. 2562
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนซอยเทศบาล 13 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธฺิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 0-4468-6114 ต่อ 114,115
16 26 เม.ย. 2562
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com