ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

 
พบข้อมูลทั้งหมด 8084 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า 1 2 3 4 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนอันพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.ละหานทราย
เบอร์โทร: 044649192-3
4 21 ส.ค. 2563
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ถนนราฏร์บำรุง ๙ (ด้านทิศตะวันออก)หมู่ที่ ๑ ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย ด้วยประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044-649192-3
8 21 ส.ค. 2563
28 ประกวดราคาซื้อรถบบทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044-686114 ต่อ 114 115
8 21 ส.ค. 2563
29 ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044-192000 ต่อ 14
5 19 ส.ค. 2563
30 ประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห่วยฟักทอง (พร้อมฝายน้ำล้น)บ้านโคกเขา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเสม็ด-บ้านห้วย หมู่ที่ ๗ ต.อิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
6 18 ส.ค. 2563
31 ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044-192000 ต่อ 14
4 18 ส.ค. 2563
32 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete สายชุมชนบุลำดวนเหนือ เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์-บ้านหนองแปป หมู่ที่๘เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
10 10 ส.ค. 2563
33 ประกวดราคาจ้าง ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบ้านกะหาด หมู่ที่ ๔ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน-บ้านพิชัยพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
11 10 ส.ค. 2563
34 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สาย บร.ถ.๑-๐๐๒๔ บ้านชุมแสง- บ้านสองพี่น้อง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
6 10 ส.ค. 2563
35 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบร.ถ.๑-๐๐๐๑ บ้านหนองปรือ-บ้านสะเดา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
4 04 ส.ค. 2563
36 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลห้วยราช
เบอร์โทร: 044658308 ต่อ 203
9 04 ส.ค. 2563
37 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบ้านกะหาด หมู่ที่ ๔ ต.วังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
6 31 ก.ค. 2563
38 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบร.ถ.๑-๐๐๒๔ บ้านชุมแสง-บ้านสองพี่น้อง อำเภอนางรอ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
4 31 ก.ค. 2563
39 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบ้านตะแบก หมู่ที่๑๐ ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์-บ้านหนองบอน ม.๔ ต.บ้ายาง อ.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
5 29 ก.ค. 2563
40 ประกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำวุฒิสวัสดิ์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง ต.เสม็ด อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
12 29 ก.ค. 2563
41 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete(โดยวิธี Pavementin-Rlace Recycling) สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกล่าม-บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
4 29 ก.ค. 2563
42 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย ชุมชนบุลำดวนเหนือ เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ -บ้านหนองแปป หมู่ที่ ๘ เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
4 29 ก.ค. 2563
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมทางเท้า ถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ ๑ (ด้านทิศใต้) ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044-649192-3
27 20 ก.ค. 2563
44 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับถนนลาดยางผิว Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบ้านหัววัว ม.๔ ต.เสม็ด- บ้านหนองไผ่ ม.๓ ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
9 14 ก.ค. 2563
45 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบ้านโคกเมือง ม.๗ ต.สะแก บ.หนองเกาะน้อย ม.๑๒ ต.ทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
15 14 ก.ค. 2563
46 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบ้านหนองใหญ่ ม.๒ ต.หนองใหญ่-บ้านชุมแสง หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
16 14 ก.ค. 2563
47 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบ้านสระขี้ต หมู่ที่ ๑๕ ตำบลชุมเห็ด-บ้านบัลลังค์ หมู่ที่ ๖ ต.หนองตาด อ.ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
4 14 ก.ค. 2563
48 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างเสริมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตค Asphaltic Concrete ถนนบรรยงพัฒนา วงเวียนหอนาฬิกา และถนนศรีภูเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
7 14 ก.ค. 2563
49 ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรศัทศน์กล้องวงจรปิด จำนวน ๒ จุด จุดติดตั้ง ๘ จุด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)๑๓ กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลเมืองนางรอง
เบอร์โทร: ๐๔๔ ๖๒๔๕๒๗
15 13 ก.ค. 2563
50 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบ้านโคกเมือง ม.๗ ตำบลสะแก-บ.หนองเกาะน้อย ม.๑๒ ต.ุทุ่งวัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
9 30 มิ.ย. 2563
 ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com