ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7829 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า 1 2 3 4 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
26 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 1 ระบบ 64 กล้อง สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-666563
29 26 เม.ย. 2562
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนสายหลักเมือง-หน้าวัดป่า หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 0-4468-6114 ต่อ 114,115
14 26 เม.ย. 2562
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนซอยเทศบาล 13 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธฺิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 0-4468-6114 ต่อ 114,115
15 26 เม.ย. 2562
29 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
20 26 เม.ย. 2562
30 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
16 26 เม.ย. 2562
31 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้จำนวน 5โครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
22 26 เม.ย. 2562
32 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนสุวิชาดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.5/2562 ศำนักงานเทศบ่าลเมืองนางรอง
เบอร์โทร: 044624527
16 19 เม.ย. 2562
33 การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุจากเพื่อประกอบการเกษตร(ทำไร่) เป็นเฃ่าเพื่ออาคารที่พักแรม สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044611989
22 18 เม.ย. 2562
34 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเพชรสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง
เบอร์โทร: 044624527
14 18 เม.ย. 2562
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 14
14 18 เม.ย. 2562
36 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 5 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
19 11 เม.ย. 2562
37 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์โดยสาร ขนาด 16 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-666516
39 11 เม.ย. 2562
38 ประกวดราคาจ้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In PLACE Recycling)สาย บร.ถ.1-0078 บ้านเจริญสุข-บ้านผักหวาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
16 11 เม.ย. 2562
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสี่เหลี่ยมประชามิตร หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัวโคก-บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (e-bidding) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
12 11 เม.ย. 2562
40 ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง สำนักงานเทศบาลตำบลบัวทอง
เบอร์โทร: 044-110704
37 11 เม.ย. 2562
41 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete(โดยวิธี Pavement ln Place Recycling) สาย บร.ถ. 1-0078 บ้านเจริญสุข-บ้านผักหวาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
16 29 มี.ค. 2562
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสี่เหลี่ยมประชามิตร หมู่ที่10 ตำบลหนองบัวโคก-บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
17 29 มี.ค. 2562
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางระบบระบายน้ำ ถนนประชาสามัคคี 1 ถึงถนนราษฎร์บำรุง 3 หมู่ที่ 7 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) นายกเทศมนตรี
เบอร์โทร: 0 4464 9192-3
13 29 มี.ค. 2562
44 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
16 29 มี.ค. 2562
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อคสล. ขนาด 0.60*1.00เมตร จำนวน 225 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน 26 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
เบอร์โทร: 0-4466-6214-5
27 21 มี.ค. 2562
46 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
23 14 มี.ค. 2562
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาและเพิ่มศักยภาพถนนและลานจอดรถภายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อธิบดีกรมศิลปากร
เบอร์โทร: 0 4466 6251-2
27 12 มี.ค. 2562
48 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำท่าลาวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นายกเทศมนตรีเมืองนารอง
เบอร์โทร: 0 4462 4527
14 08 มี.ค. 2562
49 ขายพัสดุชำรุดไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยเฉพาะเจาะจง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
เบอร์โทร: 044-611502
48 08 มี.ค. 2562
50 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
27 01 มี.ค. 2562
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com