ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7798 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนสุวิชาดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.5/2562 ศำนักงานเทศบ่าลเมืองนางรอง
เบอร์โทร: 044624527
3 19 เม.ย. 2562
2 การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุจากเพื่อประกอบการเกษตร(ทำไร่) เป็นเฃ่าเพื่ออาคารที่พักแรม สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044611989
3 18 เม.ย. 2562
3 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเพชรสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง
เบอร์โทร: 044624527
2 18 เม.ย. 2562
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 14
4 18 เม.ย. 2562
5 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 5 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
9 11 เม.ย. 2562
6 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์โดยสาร ขนาด 16 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-666516
18 11 เม.ย. 2562
7 ประกวดราคาจ้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In PLACE Recycling)สาย บร.ถ.1-0078 บ้านเจริญสุข-บ้านผักหวาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
4 11 เม.ย. 2562
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสี่เหลี่ยมประชามิตร หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัวโคก-บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (e-bidding) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
4 11 เม.ย. 2562
9 ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง สำนักงานเทศบาลตำบลบัวทอง
เบอร์โทร: 044-110704
17 11 เม.ย. 2562
10 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete(โดยวิธี Pavement ln Place Recycling) สาย บร.ถ. 1-0078 บ้านเจริญสุข-บ้านผักหวาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
11 29 มี.ค. 2562
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสี่เหลี่ยมประชามิตร หมู่ที่10 ตำบลหนองบัวโคก-บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
12 29 มี.ค. 2562
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางระบบระบายน้ำ ถนนประชาสามัคคี 1 ถึงถนนราษฎร์บำรุง 3 หมู่ที่ 7 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) นายกเทศมนตรี
เบอร์โทร: 0 4464 9192-3
9 29 มี.ค. 2562
13 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
11 29 มี.ค. 2562
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อคสล. ขนาด 0.60*1.00เมตร จำนวน 225 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน 26 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
เบอร์โทร: 0-4466-6214-5
21 21 มี.ค. 2562
15 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
17 14 มี.ค. 2562
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาและเพิ่มศักยภาพถนนและลานจอดรถภายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อธิบดีกรมศิลปากร
เบอร์โทร: 0 4466 6251-2
22 12 มี.ค. 2562
17 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำท่าลาวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นายกเทศมนตรีเมืองนารอง
เบอร์โทร: 0 4462 4527
11 08 มี.ค. 2562
18 ขายพัสดุชำรุดไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยเฉพาะเจาะจง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
เบอร์โทร: 044-611502
39 08 มี.ค. 2562
19 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
19 01 มี.ค. 2562
20 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านประสพสุข เทศบาลตำบลสตึก-บ้านหนองม่วง หมู่ที่4 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
15 28 ก.พ. 2562
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ก่อสร้างขยายผิวจราจร สายทางหลวงหมายเลข 2445ตอน บุรีรัมย์-แสลงโทน แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 611 657 ต่อ 107
20 28 ก.พ. 2562
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก จากแยกสุขาพัฒนา 1ซอย 1 หมู่ที่6 ตำบลละหานทราย อำเภอละหรายทราย จังหวัดบุรีรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 0 4464 9192-3
21 21 ก.พ. 2562
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
15 21 ก.พ. 2562
24 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนตอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านประสพสุข เทศบาลตำบลสตึก-บ้านหนองม่วง หมู่ที่4 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
15 20 ก.พ. 2562
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกผิวทางจราจรถนนสายหมู่ 5 บ้านบาตร-หมู่ที่ 9 บ้านหนองสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นายกองค์การบริหารตำบลตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 0 4466 6220-1
13 20 ก.พ. 2562
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com