ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

 
พบข้อมูลทั้งหมด 8468 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.งานบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝาเปิด-ปิด และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนกำแพงเมืองชั้นใน หู่ที่ ๙ บ้านตลุงเก่า ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.โคกม้า
เบอร์โทร: ๐๔๔-๑๑๐-๖๙๔ ต่อ ๑๒
0 06 ธ.ค. 2565
2 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดงสเตเดี้ยม) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-602218
5 01 ธ.ค. 2565
3 ประกวดราคาจ้าง โครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-602218
3 01 ธ.ค. 2565
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยริมชลใน หมู่ที่ ๓ บ้านตะลุงเก่า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลโคกม้า
เบอร์โทร: เทศบาลตำบลโคกม้า
0 01 ธ.ค. 2565
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสวนอุทิศ หมู่ที่ ๔ บ้านเจริญเกียรติ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลโคกม้า
เบอร์โทร: 044-110694 ต่อ 12
0 01 ธ.ค. 2565
6 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สาย บร.ถ.๑-๐๐๓๑ บ้านโคกใหญ่-บ้านหองหัวควาย ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
0 30 พ.ย. 2565
7 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling สาย บร.ถ.๑-๐๐๐๑ บ้านหนองปรือ ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ -บ้านสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
0 30 พ.ย. 2565
8 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย บร.ถ.๑-๐๐๒๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๙-บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
0 30 พ.ย. 2565
9 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ บ้านยางโปร่งสะเดา หมู่ที่ ๑ ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
0 29 พ.ย. 2565
10 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๙ (นายอำเภอ)ที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่าน
เบอร์โทร: 044-611622 ต่อ 104
2 29 พ.ย. 2565
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ (นายอำเภอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปกครองอำเภอบ้านด่าน
เบอร์โทร: 044-611622
1 29 พ.ย. 2565
12 ประกวดราคาจ้างโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
6 25 พ.ย. 2565
13 ประกวดราคาจ้าง โครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( ebidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
2 25 พ.ย. 2565
14 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนผิวทางหินคลุก สายบ้านปะคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลปะคำ-บ้านโคกสมูรณ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
0 25 พ.ย. 2565
15 ประกวดราคาจ้าง โครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-6022218
2 22 พ.ย. 2565
16 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวีนร ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-666334
5 22 พ.ย. 2565
17 ประชาสัมพันธ์โครงการคอนโดเพื่อปล่อยเช่า โครงการพาร์ค คอนโดดรีม บุุรีรัมย์
เบอร์โทร: 087-740-9035 065-683-5299
6 17 พ.ย. 2565
18 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Ashhaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายบร.ถ.๑-๐๐๐๑ บ้านหนองปรือ ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์-บ้านสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
2 15 พ.ย. 2565
19 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611737
7 10 พ.ย. 2565
20 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย บร.ถ.๑-๐๐๒๘ แยหื่งหลวงหมายเลข ๒๑๙ บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
0 08 พ.ย. 2565
21 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สาย บร.ถ.๑-๐๐๓๑ บ้านโคกใหญ่-ล้านหนองหัวควาย ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
0 08 พ.ย. 2565
22 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตตถ์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาน
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 13
1 04 พ.ย. 2565
23 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 13
2 04 พ.ย. 2565
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย (น้ำชะขยะ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-612643 ต่อ 205
8 12 ต.ค. 2565
25 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมยฺ์ (เขากระโดงสเตเดี้ยม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
5 10 ต.ค. 2565
 ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: [email protected]