ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7814 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคมบ้านศรีสุข-บ้านนายสุวิทย์ เรืองสุขสุด หมู่ที่3 บ้านศรีสุข ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 044-666220-1
4 10 มิ.ย. 2562
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกเพื่อเกษตร สายห้วยสำโรง - นานายแก้วบาลโสง หมู่ที่ 1 ตำบลตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 044-666220-1
5 10 มิ.ย. 2562
3 ประกาศขายทอดตลาด ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
เบอร์โทร: -
45 27 พ.ค. 2562
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อิสาณ๒ ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044617579 ต่อ 14
5 23 พ.ค. 2562
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก่ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อิสาณ๒ ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044617579 ต่อ 14
5 23 พ.ค. 2562
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนตินกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในชุมชนสายโท 4 ใต้หมู่ที่ 10 วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร
เบอร์โทร: 044666178-9
3 17 พ.ค. 2562
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางถนนภายในชุมชน บ้านสายโท 3 หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร
เบอร์โทร: 0444666178-9
11 07 พ.ค. 2562
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารตลาดสด พร้อมก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จงหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกเทศมนตรีตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044649192-3
10 07 พ.ค. 2562
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในชุมชนสายโท 8 ใต้ หมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร
เบอร์โทร: 044-666178-9
12 03 พ.ค. 2562
10 รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เบอร์โทร: 044 602221-2
9 03 พ.ค. 2562
11 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 1 ระบบ 64 กล้อง สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-666563
20 26 เม.ย. 2562
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนสายหลักเมือง-หน้าวัดป่า หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 0-4468-6114 ต่อ 114,115
11 26 เม.ย. 2562
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนซอยเทศบาล 13 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธฺิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 0-4468-6114 ต่อ 114,115
9 26 เม.ย. 2562
14 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
12 26 เม.ย. 2562
15 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
11 26 เม.ย. 2562
16 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้จำนวน 5โครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
17 26 เม.ย. 2562
17 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนสุวิชาดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.5/2562 ศำนักงานเทศบ่าลเมืองนางรอง
เบอร์โทร: 044624527
10 19 เม.ย. 2562
18 การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุจากเพื่อประกอบการเกษตร(ทำไร่) เป็นเฃ่าเพื่ออาคารที่พักแรม สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044611989
16 18 เม.ย. 2562
19 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเพชรสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง
เบอร์โทร: 044624527
9 18 เม.ย. 2562
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 14
7 18 เม.ย. 2562
21 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 5 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
16 11 เม.ย. 2562
22 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์โดยสาร ขนาด 16 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-666516
35 11 เม.ย. 2562
23 ประกวดราคาจ้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In PLACE Recycling)สาย บร.ถ.1-0078 บ้านเจริญสุข-บ้านผักหวาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
12 11 เม.ย. 2562
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสี่เหลี่ยมประชามิตร หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัวโคก-บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (e-bidding) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512 , 0 4460
8 11 เม.ย. 2562
25 ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง สำนักงานเทศบาลตำบลบัวทอง
เบอร์โทร: 044-110704
32 11 เม.ย. 2562
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com