ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรังปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic Concreten (โดยวิธีPavement In-Place Recyling) หมู่ที่ 10 ตำบลหนองตาด-บ้านสระขี้ตุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
โทร : 0-4461-1144 ต่อ 2512, 04460 22
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
16 พ.ย. 2563


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้