ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองถนนกลางเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย ก่อสร้างอาคารพักผ่อน ก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าโอทอปผ้าไหม ลานออกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
โทร : -
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
17 มิ.ย. 2563


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้