ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)และงานเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concret รหัสทางหลวงท้องถิ่น บ.ร.ถ.๑๙-๐๐๓ สายโรงฆ่าสัตว์-สระแวง ต.นาโพธิ์ จำนวน ๒ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
โทร : ๐๔๔-๖๘๖๑๑๔ ต่อ ๑๑๔ ๑๑๕
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
27 มี.ค. 2563


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้