ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 1 ระบบ 64 กล้อง
รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
โทร : 044-666563
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
26 เม.ย. 2562


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้